แทนคุณ จิตต์อิสระ

(เปลี่ยนทางจาก เอกชัย บูรณผานิต)

แทนคุณ จิตต์อิสระ ชื่อเล่น อี้ มีชื่อเดิมคือ เอกชัย บูรณผานิต (แซ่ผ้าง) เป็นเลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย[2] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรื่องความสัมพันธ์ไทย-จีน ในปี2005 และได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในรายการเดียวกันนี้ ในปี 2007-2008 ภายหลังได้จัดตั้ง "สถาบันฮั่นอี้ หรือ โรงเรียนนวัตกรรมภาษาและปัญญามนุษย์" ในปี พ.ศ. 2554 ได้เข้าสู่งานการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง และในปี พ.ศ. 2556 แทนคุณ จิตต์อิสระ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดอนเมือง ในการเลือกตั้งซ่อม แทนคนเก่าที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไป ทำให้เป็น ส.ส. ดอนเมือง จากพรรคประชาธิปัตย์คนแรก หลังจากที่ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้เป็น ส.ส. ในพื้นที่เลยในรอบ 37 ปี

แทนคุณ จิตต์อิสระ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 เมษายน พ.ศ. 2522 (43 ปี)
อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช[1]
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส ธัญทิพย์ จิตต์อิสระ (หย่าร้าง)​
ศาสนา พุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

แทนคุณ จิตต์อิสระ เกิดวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2522 ที่อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช[1] เป็นลูกชายคนโตในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน มีชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดง ละคร และภาพยนตร์ เช่น ทอฝันกับมาวิน, รวมพลคนน่าใช้, ดวงไฟในพายุ, แค่เอื้อม, เจ้าสัวน้อย, พี่ชายที่แสนดี, น้องใหม่ ร้ายบริสุทธิ์, น้ำใสใจจริง, เลือดทรนง, ผยอง, ฟ้าโอบดินอุ่น, 6/16 ร้ายบริสุทธิ์ และสตรีเหล็ก กำกับและเขียนบท ละครเวที เรื่อง คำพ่อสอน ปัจจุบัน มีลูกชาย 1 คน ชื่อ เด็กชาย ฌาน จิตต์อิสระ

ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 พ่อของแทนคุณ ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน จึงตัดสินใจหยุดรับงานแสดงเพื่อทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ดูแลแม่และพี่น้อง และมีการเริ่มเรียนภาษาจีน เพื่อสืบทอดปณิธานของบิดา นอกจากนี้ยังทำให้ได้พบสัจธรรมของชีวิตและศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยอุปสมบทครั้งแรกที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นสายปฏิบัติของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นความตั้งใจที่จะศึกษางานของท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างจริงจังเช่นกัน เป็นระยะเวลานานพอสมควร

ภายหลังลาสิกขาแทนคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า "แทนคุณ จิตต์อิสระ" เป็นความหมายเพื่อเตือนสติให้ตั้งใจ "ทดแทนบุญคุณ" ของพ่อผู้ล่วงลับและแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดจนนามสกุลที่ได้จากการศึกษาธรรมะหมายถึง "จิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสและความยึดมั่นถือมั่น" ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้

แทนคุณ ได้ใช้เวลานับสิบปีในการเผยแผ่ เดินสายบรรยายธรรมะให้กับเด็กเยาวชนและเป็นวิทยากร เป็นอาจารย์สอนหนังสือโดยใช้หลักธรรมเป็นสำคัญในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเป็นแบบอย่างในเรื่องการใช้คุณธรรมจริยธรรมนำสังคมได้เป็นอย่างดี กระนั้นก็ตามผลงานสร้างชื่อให้กับเขากลับเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเขาเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทย-จีน หลังจากได้แชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ไทย-จีน และมีบทบาทในการสร้างกระแสความสนใจในเรื่องจีนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ควบคู่ไปกับเรื่องธรรมะได้เป็นอย่างดี

ในปี 2554 ที่มีน้ำท่วมใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัด แทนคุณได้อาสาเข้าไปช่วยอพยพผู้สูงอายุและประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่ ซึ่งช่วยชีวิตผู้คนจำนวนหนึ่งให้รอดพ้นจากความสูญเสีย และผลงานในครั้งนั้นของเขาในอีก หลายปีต่อมาทำให้เขาได้รับการยอมรับและเลือกตั้งชนะในพื้นที่เขตดอนเมืองนั่นเอง

ล่าสุด 2558 เมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 แทนคุณเป็นหนึ่งในคนไทยที่เป็นล่ามอาสาภาษาจีนช่วยผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที

การศึกษาแก้ไข

แทนคุณ จิตต์อิสระ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน กำลังศึกษา หลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง(ปริญญาเอก) คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

และศึกษาหลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) 4ส รุ่น 6 ของสถาบันพระปกเกล้า

ศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 5 ศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ปธส.) รุ่นที่ 2 ศึกษาหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1

งานด้านสังคมแก้ไข

แทนคุณ จิตต์อิสระ ได้หันมาทำกิจกรรมทางสังคมและเผยแผ่ธรรมะให้กับเยาวชนมากขึ้นเป็นทั้งอาสาสมัคร วิทยากร พิธีกร ตลอดจนนักเคลื่อนไหวในเชิงธรรมะและสังคมอย่างกว้างขวาง จึงถือได้ว่าเขาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่น่ายกย่องและเรียนรู้ ถึงความเสียสละและทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและเด็กเยาวชน อาทิ

ปัจจุบัน เป็น ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สถาบันธรรมาดา" และกรรมการมูลนิธิสันติภาพชีวิต คิดเพื่อสันติภาพใต้ รวมทั้งเป็น รองประธานชมรมรักษ์พ่อหลวง

 • อดีตกรรมาธิการทหาร ในสภาผู้แทนราษฏร
 • อดีตอนุกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา
 • อดีตอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ฯลฯ
 • ผู้อำนวยการสถาบันฮั่นอี้ สอนภาษาจีนและพิธีกร[3]
 • ประธาน "กองทุนสื่อธรรมะเพื่อเยาวชน" และประธานเครือข่ายเยาวชนคนรักดี
 • ประธานด้านเด็กและเยาวชน สมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการผลิตรายการส่งเสริมธรรมะให้กับเยาวชน "มหัศจรรย์แห่งปัญญา"
 • รายการอธิษฐานสิจ๊ะ
 • ผู้อำนวยการผลิตละครส่งเสริมธรรมะเรื่อง "กรรมพยากรณ์"
 • ประธานโครงการเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อเยาวชน 1 ครอบครัว 1 ลูกกตัญญู
 • กรรมการและเลขานุการกลุ่มธรรมะการ์ตูน 80 พรรษา มหาราช ผู้ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เรื่อง พระพุทธเจ้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บทบาททางการเมืองแก้ไข

 
ขณะออกหาเสียงร่วมกับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

แทนคุณ จิตต์อิสระ เข้ามามีบทบาททางด้านการเมือง โดยการสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์อาทิ

ในปี พ.ศ. 2554 แทนคุณได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดอนเมือง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับ นายการุณ โหสกุล จากพรรคเพื่อไทย

ต่อมา ได้เป็นโฆษกประจำตัวของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์[6]

ในปี พ.ศ. 2556 แทนคุณได้ลงสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดอนเมือง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ อีกครั้ง โดยเป็นการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจาก นายการุณ โหสกุล โดนใบแดงและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี การเลือกตั้งในครั้งนี้ นายแทนคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งคือ ยุรนันท์ ภมรมนตรี จากสังกัด พรรคเพื่อไทย ไปได้กว่าสองพันกว่าคะแนน จึงได้เป็น สส.เขตดอนเมืองจาก พรรคประชาธิปัตย์ คนแรกในรอบ 37 ปี

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัล เสาเสมาธรรมจักรทองคำ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แด่พระพุทธศาสนา ปี 2554
 • รางวัลบุคลลคุณธรรมต้นแบบ จากผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปี 2558
 • รางวัล ผู้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทดีเด่น ปี 2558
 • รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2552
 • รางวัลพระราชทานกลุ่มเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2551
 • รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2545
 • รางวัลศิลปินคุณธรรม ปี 2546
 • รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านยาเสพติด
 • รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ผลงานที่ผ่านมาแก้ไข

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แก้ไข

 • มหัศจรรย์แห่งปัญญา
 • Make a Wish อธิษฐานสิจ๊ะ

พิธีกรรายการโทรทัศน์แก้ไข

ละครโทรทัศน์แก้ไข

 • ทอฝันกับมาวิน (ช่อง 5) (ปี 2539)
 • ดวงไฟในพายุ (ช่อง 5) (ปี 2540)
 • กระโปรงบานขาสั้น (ช่อง 5) (ปี 2541)
 • ยุ่งนักรักซะเลย (ช่อง 3) (ปี 2541)
 • เลือดทรนง (ช่อง 3) (ปี 2542)
 • ดร.ครก (ช่อง 3) (ปี 2543)
 • ผยอง (ละครโทรทัศน์) (ช่อง 3) (ปี 2543)
 • น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (ช่อง 3) (ปี 2543)
 • เจ้าสัวน้อย (ช่อง 7) (ปี 2543)
 • แค่เอื้อม (ช่อง 7) (ปี 2543)
 • ขอดเกล็ดมังกร (ช่อง 7) (ปี 2544)
 • ละคร เทิดพระเกียรติ ชุด ฟ้าโอบ ดินอุ่น เรื่อง นักสู้ (ช่อง 5)
 • ซิตคอม รวมพลคน (น่า) ใช้ พ.ศ. 2539
 • พรหมลิขิตรักเหนือกาลเวลา (ช่อง 9) (ปี 2565)

ภาพยนตร์แก้ไข

มิวสิควีดีโอแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

 • สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ความสัมพันธ์ไทย-จีน (ปี 2005)
 • หัวหน้าทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการยกสยามปี 2

การเลือกตั้งแก้ไข

พ.ศ. 2554แก้ไข

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 12 กรุงเทพมหานคร 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[7]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (1)   การุณ โหสกุล 38,351 49.57
ประชาธิปัตย์ (10) แทนคุณ จิตต์อิสระ 30,675 39.65
รักษ์สันติ (12) ร้อยเอก ชมพล ยูสานนท์ 1,018 1.31
มาตุภูมิ (26) พฤกพงษ์ เปรมศิริ 681 0.88
กิจสังคม (14) นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์ 117 0.15
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) นิรุติ จิตชัย 86 0.11
ชาติไทยพัฒนา (21) ภูมิพัฒน์ กาลกิจ 75 0.09
เพื่อฟ้าดิน (18) เบ็ญจวรรณ เจริญวงษ์ 29 0.03
ความหวังใหม่ (34) วัชรินทร์ เรืองศรี 21 0.02
พลังคนกีฬา (36) ธวัชชัย ด้วงแดงโชติ 13 0.01
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,156 4.08
บัตรเสีย 3,136 4.05
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 72.12 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,261 คน) 77,358 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง


พ.ศ. 2556แก้ไข

ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี แก่นายการุณ โหสกุล ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. อันเนื่องจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 ได้ให้ร้ายแทนคุณด้วยข้อความอันเป็นเท็จ[8]

การเลือกตั้งซ่อมจึงมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556 แทนคุณซึ่งได้เบอร์ 8 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เหมือนเดิม ลงแข่งขันกับ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี จากพรรคเพื่อไทย เบอร์ 9 ซึ่งเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังเหมือนกัน ซึ่งนายยุรนันท์เป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่ออยู่แล้ว แต่ได้ลาออกมาเพื่อลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้[9]

ผลการเลือกตั้ง แทนคุณสามารถเอาชนะนายยุรนันท์ไปได้ 32,710 คะแนน ต่อ 30,624 คะแนน (2,086 คะแนน) โดยถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 37 ปีด้วย ที่พรรคประชาธิปัตย์สามารถเอาชนะเลือกตั้ง ส.ส. ได้ในเขตดอนเมือง[10] ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็มีมติรับรองแทนคุณให้เป็น ส.ส. ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลย[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 สายล่อฟ้า รายการ: ศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555 ทางบลูสกายแชนแนล
 2. นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือ
 3. ผู้อำนวยการสถาบันฮั่นอี้ สอนภาษาจีนและพิธีกร
 4. เปิดตัว 4 รองผู้ว่าฯ สมัย 2 “ดร.การดี” นั่งโฆษก กทม.
 5. "อี้"แทนคุณ เตรียมลง สส.ปชป. ชู "ดอนเมืองโมเดล" จากเนชั่น แชนแนล
 6. แทนคุณ จิตต์อิสระ โฆษกประจำตัว หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลมเปลี่ยนทิศ ธาริตเปลี่ยนสี ดีเอสไอไม่ฟ้อง จากบลูสกายแชนแนล
 7. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.): สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม 2554
 8. ศาลตัดสิทธิการเมือง 5 ปี "เก่งการุณ" จากโพสต์ทูเดย์
 9. 'แซม'ลาออกส.ส.บัญชีรายชื่อ เลื่อน'บิ๊กแป๊ะ'แทน จากไทยรัฐ
 10. การเมือง - “อี้”แทนคุณโค่นเพื่อไทย สั่งสอนรัฐบาล ชนะ2,086แต้ม-ในรอบ37ปี จากแนวหน้า
 11. กกต.ประกาศรับรอง"แทนคุณ" เป็น ส.ส.ดอนเมืองแล้ว จากผู้จัดการออนไลน์
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๒๒๔, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒๐๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข