เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้

(เปลี่ยนทางจาก เส้นเวลาของอนาคตใกล้)
สำหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ดู เส้นเวลาของยุคใหม่

เส้นเวลาของอนาคตอันใกล้ นี้เป็นการคาดเดาหรือคำนวณไว้จากปัจจุบันจนถึงสิ้นคริสต์ศตวรรษที่ 23

คริสต์ศตวรรษที่ 21แก้ไข

2020แก้ไข

2030แก้ไข

2060แก้ไข

 • 2061: ดาวหางฮัลเลย์จะโคจรเข้าสู่ระบบสุริยะชั้นใน ซี่งจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 28 กรกฎาคม ในปีนี้
 • 2069: ครบรอบ 100 ปียานอะพอลโล 11

2070แก้ไข

 • 2076: ดาวเคราะห์แคระ 90377 เซดนา จะอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
 • 2077: เริ่มศตวรรษที่ 16 ในปฏิทินอิสลาม

ศตวรรษที่ 22แก้ไข

2100แก้ไข

 • 2100: ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม (หรือเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ในปฏิทินจูเลียน) ปฏิทินจูเลียนและปฏิทินเกรกอเรียนจะมีระยะห่างกันเพียงแค่ 14 วัน
 • 2103: เสื้อแจ็กเก็ตของแจ็กเกอลีน เคนเนดีที่ฉีกขาดจะไม่ถูกเปิดเผยจนกระทั่งถึงปีนี้

2110แก้ไข

 • 2113: ดาวพลูโตจะโคจรถึงตำแหน่งที่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดนับตั้งแต่วันที่มันค้นพบ
 • 2114: เซดนาจะกลายเป็นวัตถุอวกาศที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ไกลที่สุด

2130แก้ไข

 • 2134: ดาวหางฮัลเลย์จะโคจรกลับเข้ามาที่ระบบสุริยะชั้นใน

2170แก้ไข

 • 2177: ดาวพลูโตจะโคจรกลับมาที่เดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มันถูกค้นพบใน ค.ศ. 1930

2180แก้ไข

 • 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2186: จะเกิดสุริยุปราคา ซึ่งยาวนานถึง 7 นาที 29 วินาที (ใกล้เคียงกับระยะเวลามากที่สุดตามทฤษฎี) คาดว่าจะเป็นสุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดในรอบ 10,000 ปี

ศตวรรษที่ 23แก้ไข

2200แก้ไข

2240แก้ไข

สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ ดู คริสต์สหัสวรรษที่ 3, รายชื่อคริสต์สหัสวรรษ, และเส้นเวลาของอนาคตไกล