เสือภูเขา อาจหมายถึง

  • เสือภูเขา (mountain cat), สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในวงศ์เสือและแมว (Felidae) มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกา
  • เสือภูเขา (mountain bike), จักรยานวิบากประเภทหนึ่ง
  • เสือภูเขา, ภาพยนตร์ไทยเมื่อ พ.ศ. 2548
  • เสือที่อยู่บนภูเขา, ที่มีถิ่นกำเนิดบนภูเขา หรือที่มีถิ่นพำนักบนภูเขา เป็นต้น