เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง

เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง (อังกฤษ: voiceless glottal fricative) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨h⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ h เสียงนี้ในภาษาไทยเขียนแทนด้วยตัวอักษร และ

เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง
ไม่ก้อง
h
หมายเลขไอพีเอ146
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)h
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0068
เอกซ์-แซมปาh
เคอร์เชินบอมh
ตัวอย่างเสียง