เปิดเมนูหลัก

เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง

เสียงเสียดแทรก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ /s/ ในภาษาไทยจะสะกดด้วยตัวอักษร และ

Voiceless alveolar sibilant
s
หมายเลข IPA132
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)s
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0073
X-SAMPAs
Kirshenbaums
ตัวอย่างเสียง