เสียงเปิดข้างลิ้น ปุ่มเหงือก

เสียงเปิดข้างลิ้น ปุ่มเหงือก (อังกฤษ: alveolar lateral approximant) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨l⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ l เสียงนี้ในภาษาไทยเขียนแทนด้วยตัวอักษร และ (ในตำแหน่งพยัญชนะต้น)

เสียงเปิดข้างลิ้น ปุ่มเหงือก
l
หมายเลขไอพีเอ155
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)l
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+006C
เอกซ์-แซมปาl
เคอร์เชินบอมl
ตัวอย่างเสียง