เปิดเมนูหลัก

เสียงนาสิก ลิ้นม้วน

เสียงนาสิก ลิ้นม้วน (อังกฤษ: retroflex nasal) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา โดยเฉพาะภาษากลุ่มอินโด-อารยัน เช่น ภาษาฮินดี, ภาษาอูรดู, ภาษาทมิฬ, ภาษามลยาฬัม, ภาษาสันสกฤต ฯลฯ แต่ไม่ปรากฏในภาษาไทย สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨ɳ⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาคือ n` ในการทับศัพท์อาจใช้ตัวอักษร ซึ่งตรงกับการจัดวรรคพยัญชนะของภาษากลุ่มนี้

เสียงนาสิก ลิ้นม้วน
ɳ
หมายเลขไอพีเอ117
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ɳ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0273
เอกซ์-แซมปาn`
เคอร์เชินบอมn.
ตัวอย่างเสียง

 

การปรากฏแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Eliasson, Stig (1986), "Sandhi in Peninsular Scandinavian", in Anderson, Henning, Sandhi Phenomena in the Languages of Europe, Berlin: de Gruyter, pp. 271–300
  • Keane, Elinor (2004), "Tamil", Journal of the International Phonetic Association, 34 (1): 111–116, doi:10.1017/S0025100304001549
  • Ladefoged, Peter (2005), Vowels and Consonants (Second ed.), Blackwell
  • Thompson, Laurence (1959), "Saigon phonemics", Language, 35 (3): 454–476, doi:10.2307/411232, JSTOR 411232