เสียงกักเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง

เสียงกักเสียดแทรก หลังปุ่มเหงือก ก้อง (อังกฤษ: voiced postalveolar affricate) คือเสียงพยัญชนะที่ใช้ในบางภาษา ได้แก่ ภาษาอิตาลี, ภาษาแอลเบเนีย, ภาษาอัมฮารา, ภาษาอาหรับ, ภาษาเบงกอล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอังกฤษ (มักแทนด้วยตัวอักษร j) และภาษาจีนกลางถิ่นไทเป (แทนด้วยตัวอักษร ) เป็นต้น เสียงนี้ถ่ายถอดเป็นสัทอักษรสากลได้ว่า d͡ʒ, d͜ʒ หรือ (เดิมใช้ตัวแฝด ʤ) ไม่มีเสียงนี้ในภาษาไทย

เสียงกักเสียดแทรก
หลังปุ่มเหงือก ก้อง
d͡ʒ
d̠͡ʒ
หมายเลขไอพีเอ104 (135)
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)d​͡​ʒ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0064 U+0361 U+0292
เอกซ์-แซมปาdZ หรือ d_rZ
เคอร์เชินบอมdZ
ตัวอย่างเสียง