เปิดเมนูหลัก
บทความนี้เกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน สำหรับหลักนิติธรรมและสังคม ดูที่ ความเสมอภาค

เสมอภาค, สมการ, สมพล หรือ เท่ากับ ( = ) เป็นเครื่องหมายวรรคตอนสากลอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นขีดแนวนอนสองเส้นขนานกัน เขียนอยู่กลางบรรทัด ปกติใช้เพื่อแสดงความเทียบเท่ากันของสิ่งที่อยู่ทางซ้ายและทางขวา

เสมอภาค
=
เครื่องหมายวรรคตอน

กิลเลอเมต ( « » )
จุดไข่ปลา ( , ... )
จุลภาค ( , )
ซอลิดัส ( )
ทวิภาค ( : )
ทับ ( / )
นขลิขิต ( ), [ ], { }, < >
บุพสัญญา ( " )
ปรัศนี ( ? )
มหัพภาค ( . )
ยัติภังค์ ( -, )
ยัติภาค ( , , , )
สัญประกาศ ( _ )
เสมอภาค ( = )
อะพอสทรอฟี ( ', ʻ, )
อัญประกาศ ( “ ”, ‘ ’, " " )
อัฒภาค ( ; )
อัศเจรีย์ ( ! )

การแบ่งคำ

มหรรถสัญญา
เว้นวรรค ( ) () ()
อินเทอร์พังก์ ( · )

การพิมพ์ทั่วไป

แคเรต ( ^ )
เซกชัน ( § )
ดอกจัน ( * )
แด็กเกอร์ ( ) ( )
ทิลเดอ ( ~ )
นัมเบอร์ ( # )
นูเมอโร ( )
บวกและลบ (+ −)
บวกหรือลบ (±)
บุลเลต ( )
แบ็กสแลช ( \ )
ปรัศนีกลับหัว ( ¿ )
เปอร์เซ็นต์ ( %, ‰, )
พิลโครว์ ( )
ไพป์ ( |, ¦ )
ไพรม์ ( )
สกุลเงิน ( ¤ ) ¢, $, , £, ¥, ,
องศา ( ° )
ออเบอลุส (÷)
อันเดอร์สกอร์ ( _ )
อัศเจรีย์กลับหัว ( ¡ )
แอมเพอร์แซนด์ ( & )
แอต ( @ )

การพิมพ์เฉพาะทาง

กรณฑ์ ( )
ซาร์แคซึมมาร์ก
ดัชนี ( )
เพราะฉะนั้น ( )
ลอซินจ์ ( )
อ้างอิง ( )
อินเทอร์รอแบง ( )
แอสเทอริซึม ( )
ไอรอนนีมาร์ก ( ؟ )

เครื่องหมายไทย

โคมูตร ( )
ตีนครุ ( )
ไปยาลน้อย ( )
ไปยาลใหญ่ ( ฯลฯ )
ฟองมัน ( )
ไม้ยมก ( )
อังคั่น ( , ฯะ, , ๚ะ )

ประวัติแก้ไข

 
สมการแรกที่ใช้เสมอภาค มีความหมายเหมือนกับสมการ 14x+15=71 ในปัจจุบัน
 
ย่อหน้าที่แสดงการแนะนำเครื่องหมาย Gemowe lines ในงานเขียน The Whetstone of Witte

เสมอภาคปรากฏเป็นครั้งแรกในการใช้งานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งคิดค้นโดย Robert Recorde นักคณิตศาสตร์ชาวเวลส์ เมื่อ ค.ศ. 1557 ในหนังสือของเขาชื่อ The Whetstone of Witte และเขาเรียกเครื่องหมายนี้ว่า Gemowe lines (เส้นคู่แฝด) [1][2]

...to auoide the tediouse repetition of these woordes : is equalle to : I will sette as I doe often in woorke vse, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: =, bicause noe .2. thynges, can be moare equalle.
[...เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "เท่ากันกับ" ซ้ำ ๆ น่าเบื่อหน่าย ข้าพเจ้าจะกำหนดเส้นขนานคู่หนึ่ง หรือ Gemowe lines ที่ยาวขนาดหนึ่ง นั่นคือ = เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าใช้งานบ่อยครั้ง เพราะว่าไม่มีสองสิ่งใดจะเท่ากันมากกว่านี้แล้ว]

แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่นิยมมากนัก บางทีก็มีการใช้เส้นตั้งสองขีด || หรืออักษร æ แทน (æ มาจากภาษาละติน aequalis แปลว่า เท่ากัน) เพิ่งจะมานิยมก็ตอนคริสต์ศตวรรษที่ 17

การใช้งานแก้ไข

 • ใช้แสดงความเท่ากันในสมการคณิตศาสตร์ อ่านว่า เท่ากับ หรือ เท่ากันกับ
  • 1 + 4 = 2 + 3 = 5
  • นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายอื่นที่คล้ายเสมอภาค เช่น ไม่เท่ากับ (≠) เท่ากันโดยประมาณ (≈) เท่ากันทุกประการ (≅) เท่ากันโดยเอกลักษณ์ (≡) เป็นต้น
 • ใช้แสดงความหมายที่เหมือนกัน หรือหมายถึงสิ่งที่จะกล่าวต่อไป
  • วิกิพีเดีย = สารานุกรมเสรี
  • สีดำ = ความลึกลับน่ากลัว ความมีอำนาจ
 • ในภาษาโปรแกรม เครื่องหมายนี้อาจหมายถึง
  • การกำหนดค่าให้กับตัวแปร เช่น a = 7 ในภาษาซี หรือ a := 7 ในภาษาปาสกาล คือการกำหนดให้ตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 7
  • การเปรียบเทียบว่าค่าเทียบเท่ากันหรือไม่ เช่น 4 == 5 ในภาษาซี หรือ 4 = 5 ในภาษาเบสิก จะให้ผลเป็น false (เท็จ)
  • หลายภาษาได้กำหนดให้ฟังก์ชันการใช้งานทั้งสอง มีเครื่องหมายประกอบที่แตกต่างกัน แต่ก็มีบางภาษาที่ใช้เครื่องหมายเดียวทำงานทั้งสองแบบ เช่นภาษาเบสิกหรือเอสคิวแอล
 • บางครั้งอาจใช้แสดงแทนตำแหน่งพันธะคู่ในโมเลกุล เมื่อเขียนเป็นสูตรเคมี

อ้างอิงแก้ไข

 1. 100 Welsh Heroes
 2. Cajori, Florian (1993). A History of Mathematical Notations. New York: Dover (reprint). ISBN 0-486-67766-4.

ดูเพิ่มแก้ไข