ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470 – 9 เมษายน พ.ศ. 2565) เป็นนักวิชาการชาวไทย ได้รับยกย่องเป็นราษฎรอาวุโส และมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนหลายอย่าง ได้แก่ ประะธานสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน[2] ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศาสตราจารย์
เสน่ห์ จามริก
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม 2516 – 25 มกราคม 2518
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
2544–2552
ก่อนหน้าก่อตั้งใหม่
ถัดไปอมรา พงศาพิชญ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 กรกฎาคม พ.ศ. 2470
จังหวัดพิจิตร ประเทศสยาม
เสียชีวิต9 เมษายน พ.ศ. 2565[1] (94 ปี)
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
อาชีพนักวิชาการ

การศึกษา

แก้

ประวัติการทำงานและผลงาน

แก้
 • กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2503-2530 อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการ
 • พ.ศ. 2516-2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]
 • พ.ศ. 2518 ร่วมก่อตั้งสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน (ปัจจุบันคือ สมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน หรือ สสส.) และได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
 • หัวหน้าโครงการรัฐศาสตร์ศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ
 • พ.ศ. 2518 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2518 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีบทบาททางด้านการวิจัยและสนับสนุนการวิจัยหลายด้าน ดังเช่น

หลังจากเกษียณอายุราชการ ก็ได้รับรางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น และทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอีกหลายแห่ง งานที่ทำล้วนเน้นหนักไปทางด้านชนบท ชุมชนท้องถิ่น สิทธิมนุษยชน ตำแหน่งสำคัญคือ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ศ.เสน่ห์ จามริก นักรัฐศาสตร์ เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 95 ปี". ประชาชาติธุรกิจ. 9 เมษายน 2022.
 2. กษิดิศ อนันทนาธร (27 กรกฎาคม 2017). "บทเสวนาแห่งสามัญชน คนชื่อ "เสน่ห์ จามริก"". The 101 World.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 90 ตอนที่ 171 ฉบับพิเศษ หน้า 16 วันที่ 24 ธันวาคม 2516.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 118 ตอนที่ 22ข หน้า 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2544.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่มที่ 103 ตอนที่ 213 ฉบับพิเศษ หน้า 6 วันที่ 3 ธันวาคม 2529.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้