เวือทซ์บวร์ค

(เปลี่ยนทางจาก เวือร์ซบวร์ค)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เวือทซ์บวร์ค (เยอรมัน: Würzburg) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณฟรังโคเนียที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรียในประเทศเยอรมนี เวือทซ์บวร์คตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำไมน์ เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองอุนเทอร์ฟรังเคิน ภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันคือภาษาฟรังโคเนีย

ป้อมมารีนแบร์กบนเนินเหนือเมืองเวือทซ์บวร์ค

เวือทซ์บวร์คตั้งอยู่ห่างจากแฟรงก์เฟิร์ตหรือเนือร์นแบร์กราว 120 กิโลเมตร ตัวเมืองเวือทซ์บวร์คมิได้เป็นส่วนหนึ่งของเขตเวือทซ์บวร์คแต่เป็นที่ทำการบริหารของเขตการปกครอง เวือทซ์บวร์คมีประชากรทั้งสิ้น 131,320 คน (31 ธันวาคม ค.ศ. 2006)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข