ช่องเวิร์คพอยท์

(เปลี่ยนทางจาก เวิร์คพอยท์ ทีวี)

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เป็นช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิทัลในประเทศไทย ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ รูปแบบรายการทั่วไป ประเภทความคมชัดมาตรฐาน และออกอากาศคู่ขนานแบบไม่ใช้คลื่นความถี่ ผ่านเครือข่ายโทรทัศน์เคเบิล และระบบโทรทัศน์ดาวเทียม ปัจจุบันดำเนินการโดย บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัดซึ่งอยู่ในเครือเวิร์คพอยท์

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์
Workpoint
Workpoint TV.png
เริ่มออกอากาศ
 • ระบบดาวเทียม:
  26 กันยายน พ.ศ. 2554 (8 ปี)
 • ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน:
  1 เมษายน พ.ศ. 2557 (5 ปี)
 • ระบบดาวเทียมและดิจิทัล:
  2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (4 ปี)
เครือข่ายช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ

ช่องโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่
เจ้าของบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด
ในเครือเวิร์คพอยท์
ระบบภาพ576i (16:9 คมชัดปกติ)
1080i (16:9 ภาพคมชัดสูง)
บุคลากรหลัก
คำขวัญ
 • เวิร์คพอยท์ทีวี วาไรตีเพื่อคุณ 24 ชั่วโมง
 • วาไรตีคับจอ 24 ชั่วโมง
 • กองทัพวาไรตี 24 ชั่วโมง
 • วาไรตีเต็มจอ
 • ดูเวิร์คพอยท์ กดหมายเลข 23
ประเทศไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์www.workpointtv.com
ช่องรายการที่แพร่ภาพ
ภาคพื้นดิน
ดิจิทัลช่อง 23 (มักซ์#2 : ททบ.)
โทรทัศน์ดาวเทียม
ไทยคม 6 C-Band3920 H 30000
ไทยคม 6 C-Band4080 H 30000
ไทยคม 5 KU-Band12438 H 30000
ไทยคม 8 KU-Band11010 H 30000
ทรูวิชั่นส์ช่อง 23
ช่อง 23
โทรทัศน์เคเบิล
ช่อง 23
ออนไลน์
WPtvเวิร์กพอยท์

ประวัติแก้ไข

ช่องเวิร์คพอยท์ เริ่มทดลองออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554[1] และมีการกำหนดผังรายการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกัน เดิมกำหนดยุติระยะทดลองออกอากาศ และเริ่มออกอากาศเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากอาคารปฏิบัติการของ บมจ.เวิร์คพอยท์ ฯ ในจังหวัดปทุมธานี ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงเลื่อนกำหนดการดังกล่าว เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน

ต่อมาในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บมจ.เวิร์คพอยท์ฯ มอบหมายให้ บจก.ไทย บรอดคาสติ้ง ซึ่งเป็นบริษัทลูก เข้าร่วมประมูลช่องรายการกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ในประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดสูง และภาพคมชัดปกติ ผลปรากฏว่า บจก.ไทย บรอดคาสติ้ง ผ่านการประมูลในประเภทภาพคมชัดปกติ หมายเลขช่อง 23 โดยเริ่มทดลองออกอากาศภาคพื้นดิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 พร้อมกับผู้ประกอบการส่วนมาก[2]

การปรับช่องหมายเลขแก้ไข

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรียงลำดับโทรทัศน์ระบบจานดาวเทียมและเคเบิล โดยกำหนดให้มี 10 ช่องหมายเลขแรก และตามด้วยช่องทีวีดิจตอล ซึ่งกล่องจานดาวเทียมพีเอสไอ ช่องเวิร์คพอยท์ อยู่หมายเลข 1 กล่องดาวเทียมรุ่นอื่นๆจะอยู่หมายเลข 33 และระบบดิจิทัลหมายเลข 23 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ต่อมาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในระบบดาวเทียมและเคเบิลช่องเวิร์คพอยท์ อยู่หมายเลข 33 ซึ่งช่องเวิร์คพอยท์ที่อยู่หมายเลข 1 ของกล่องจานดาวเทียมพีเอสไอ ได้นำออกไป

ในประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดสูง และภาพคมชัดปกติ ผลปรากฏว่า บจก.ไทย บรอดคาสติ้ง ผ่านการประมูลในประเภทภาพคมชัดปกติ ซึ่งกล่องจานดาวเทียมพีเอสไอ ได้ออกอากาศช่องเวิร์คพอยท์ภาพคมชัดสูง กสทช.จึงแจ้งเตือนให้ปรับความคมชัดลง[3] ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้ยกเลิก 10 ช่องหมายเลขแรกของจานดาวเทียม และจัดเรียงช่องเบอร์เดียวทุกระบบ ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อไม่ให้ผู้รับชมเกิดความสับสนหมายเลขช่อง[4] [5] ซึ่งเวิร์คพอยท์ทีวีจะอยู่หมายเลข 23

รายการที่ออกอากาศในปัจจุบันแก้ไข

ชื่อรายการ เวลาที่ออกอากาศ พิธีกร
ตลาดข่าว (พร้อมแสดงจอล่ามบรรยายภาษามือ) (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) 05:00 - 06:00 น. สุภาพชาย บุตรจันทร์
ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี
ตรัย นุ่มแก้ว
ข่าวเวิร์คพอยท์เช้า (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) 06:00 - 08:30 น. สุภาพชาย บุตรจันทร์
ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี
บรรจง ชีวมงคลกานต์
รินรดา รวิเลิศ
ห้องข่าวบันเทิง (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) 08:30 - 09:00 น. สุดารัตน์ บุตรพรม
รินรดา รวิเลิศ
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
ข่าวเวิร์คพอยท์เที่ยง (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) 11:00 - 11:50 น. กรกันต์ สุทธิโกเศศ
อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ
อดินันท์ เหมือนยัง
2ข่าวใหญ่ (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) ธนภัทร ติรางกุล
กินได้ก็กิน (ทุกวันจันทร์) 16:30 - 17:00 น. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
บรรจงชงข่าว (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) 17:10 - 18:00 น.
(ทุกวันเสาร์) 16:00 - 16:40 น.
บรรจง ชีวมงคลกานต์
ฟ้าใหม่ ไมค์ตั้งตัว (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 18:00 - 19:00 น. สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์
กล่องของขวัญ (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 19:00 - 20:00 น.
(รีรัน วันจันทร์ - ศุกร์) เวลา 23:40 - 12:50 น.
ปัญญา นิรันดร์กุล
ข่าวในพระราชสำนัก (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์) 20:00 - 20:10 น.
เสียงซ่อนรูป (ทุกวันจันทร์) เวลา 20:10 - 21:40 น.
(รีรัน วันเสาร์) 22:15 - 23:15 น.
เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เดอะแร็ปเปอร์ ซีซั่นที่ 3 (จันทร์) เวลา 20:10 - 21:40 น. เริ่ม 2 มีนาคม 2563 ธชา คงคาเขตร
อภิษฎา เครือคงคา
cooking guru (ทุกวันอังคาร) 16:30 - 17:00น. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ยืนหนึ่ง (ทุกวันอังคาร) 20:10 - 21:10 น. ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
ซูเปอร์หม่ำ (ทุกวันอังคาร) 21:10 - 22:30 น.
(รีรัน วันพุธ) 14:40 - 15:30 น.
(รีรัน วันเสาร์) 10:00 - 11:00 น.
หม่ำ จ๊กม๊ก
Food Fighto ศึกครัวเดียวกัน (ทุกวันพุธ) 16:30 - 17:00น. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ (ทุกวันพุธ) 20:10 - 21:40 น
(รีรัน วันพฤหัสบดี) 13:30 - 15:30 น.
(รีรัน วันเสาร์) 21:30 - 22:50 น.
สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์
กันต์ กันตถาวร
คนอวดผี (ทุกวันพุธ) 21:40 - 23:30 น. กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
กพล ทองพลับ
บริบูรณ์ จันทร์เรือง
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม
อดเปรี้ยวกินหวาน (ทุกวันพฤหัสบดี) 16:30 - 17:00น. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
The Mask งานวัด (ทุกวันพฤหัสบดี) 20:10 - 22:00 น.
(รีรัน วันศุกร์) 13:30 - 15:30 น.
กันต์ กันตถาวร
ปากสว่าง (ทุกวันพฤหัสบดี) 22:00 - 23:00 น. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
เลขอวดกรรม (ทุกวันพฤหัสบดี) 23:00 - 00:00 น. แมทธิว ดีน ฉันทวานิช
ปาณรวัฐ ลิ่มรัตนาอาภรณ์
เต็มปากเต็มคำ (ทุกวันศุกร์) 16:30 - 17:00น. ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
WHO IS MY CHEF โต๊ะนี้มีจอง (ทุกวันศุกร์) 20:10 - 21:10 น. สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์
เดอะคาสเซ็ท (ทุกวันศุกร์) 21.10 - 22:30 น. เมทนี บูรณศิริ
ข่าวเวิร์คพอยท์ สุดสัปดาห์ (ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์) 06:25 - 08:25 น. สุภาพชาย บุตรจันทร์
บรรจง ชีวมงคลกานต์
รินรดา รวิเลิศ
อุมาพร ธำรงวงศ์โสภณ
ตรัย นุ่มแก้ว
หนีเที่ยวกัน (ทุกวันเสาร์) 08:25 - 09:00 น. เกริกพล มัสยวาณิช
อายุน้อย 100 ล้าน (ทุกวันเสาร์) 09:00 - 10:00 น. วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์
อรรฆรัตน์ นิติพน
อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์
นารา เทพนุภา
คู่เฟค คู่แฟน Fake Lovers (ทุกวันเสาร์) 12:15 - 13:15 น. เกียรติศักดิ์ อุดมนาค
แจ๊ส ชวนชื่น
เดอะบิ๊ก คิทเช่น (ทุกวันเสาร์) 14:30 - 15:00 น. ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ
พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
ไมค์ทองคำ หมอลำฝังเพชร 2 (ทุกวันเสาร์) 15:00 - 16:15 น.
(ยกเว้นวันเสาร์ที่ 3 ของเดือน งดออกอากาศ)
สุดารัตน์ บุตรพรม
SUPER 10 ซีซั่นที่ 3 ทุกวัน(เสาร์) 16:40 - 18:00 น.
(รีรัน วันอังคาร) 10:30 - 11:30 น.
วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ
ไมค์ทองคำ 3 ฤดู (ทุกวันเสาร์) 18:00 - 20:00 น. พัน พลุแตก
ไมค์ทองคำเด็ก 5 (ทุกวันเสาร์) 20:10 - 21:30 น. พัน พลุแตก
ณัชชา แอนด์ เดอะแก๊ง (ทุกวันอาทิตย์) 08:25 - 08:55 น. ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ณัชชา โกศลพิศิษฐ์
และครอบครัวโกศลพิศิษฐ์
ร้านเด็ดประเทศไทย (ทุกวันอาทิตย์) 09:00 - 09:30 น. พิษณุ นิ่มสกุล
ศิวดล จันทเสวี
นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล
ศิลป์ รุจิรวนิช
ดนู ชุตินาวี
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร
คุณพระช่วย (ทุกวันอาทิตย์) 09:30 - 10:30 น. เท่ง เถิดเทิง
พัน พลุแตก
เวทีทอง (ทุกวันอาทิตย์) 13:15 - 14:15 น. แจ๊ส ชวนชื่น
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
ชิงร้อยชิงล้าน ว้าว ว้าว ว้าว (ทุกวันอาทิตย์) 14:15 - 15:45 น.
(รีรัน วันจันทร์) 21.30-23.00 น.
รีรัน (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 12:00 - 13:30 น.
และ15.30 - 16.20 น.
วรัทยา นิลคูหา
ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
แก๊งสามช่า
จำอวดหน้าจอ (ทุกวันอาทิตย์) 15:45 - 16:45 น. โย่ง เชิญยิ้ม
พวง เชิญยิ้ม
นงค์ เชิญยิ้ม
SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย (ทุกวันอาทิตย์) 16:45 - 17:50 น. วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ
เพชรตัดเพชร (ทุกวันอาทิตย์) 18.00 - 20.00 น. พัน พลุแตก
Fan Wars ดาวปั้นดาว (ทุกวันอาทิตย์) 20:05 - 21.45 น. กันต์ กันตถาวร
Beauty See First (ทุกวันอาทิตย์) 21:45 - 22:30 น. ปกฉัตร เทียมชัย
กุลมาศ สารสาส
ณัฐดนัย บุณยรัตผลิน

ละคร,ซีรีส์,ซิตคอมที่ออกอากาศในปัจจุบันแก้ไข

ละครแก้ไข

ชื่อละคร เวลาที่ออกอากาศ นักแสดง

ซีรีส์แก้ไข

ชื่อซี่รีส์ เวลาที่ออกอากาศ นักแสดง

ซิตคอมแก้ไข

ชื่อรายการ เวลาที่ออกอากาศ นักแสดง
ก่อนบ่ายคลายเครียด (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์) 10:30 - 11:00 น. เป็ด เชิญยิ้ม
นุ้ย เชิญยิ้ม
ตี๋ ดอกสะเดา
เด๋อ ดอกสะเดา
โย่ง เชิญยิ้ม
พวง เชิญยิ้ม
ชมพู่ ก่อนบ่าย
หนูเล็ก ก่อนบ่าย
โป๊งเหน่ง เชิญยิ้ม
หลุยส์ เชิญยิ้ม
จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม
คิง ก่อนบ่าย
นาย เดอะคอมเมเดียน
ตลก 6 ฉาก (ทุกวันเสาร์) 11:00 - 12:15 น.
(รีรัน วันจันทร์) 14:35 - 15:30 น.
(รีรัน วันอังคาร) 22:30 - 23:30 น.
(รีรัน วันเสาร์) 23:30 - 00:00 น.
(รีรัน วันอาทิตย์) 10:30 - 11:00 น.
โหน่ง ชะชะช่า
พัน พลุแตก
สุดารัตน์ บุตรพรม
โก๊ะตี๋ อารามบอย
พิษณุ นิ่มสกุล
ศิวดล จันทเสวี
นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล
ศิลป์ รุจิรวนิช
ดนู ชุตินาวี
ภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา
ภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ
บริบูรณ์ จันทร์เรือง
วรางคนาง วุฑฒยากร
หกฉากครับจารย์ (ทุกวันอาทิตย์) 11:00 - 12:00 น.
(รีรัน วันอังคาร) 14:40 - 15:30 น.
(รีรัน วันพุธ) 23:15 - 23:30 น.
(รีรัน วันศุกร์) 23:15 - 23:30 น.
สุดารัตน์ บุตรพรม
สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์
พุทธชาด พงศ์สุชาติ
จิรายุ ละอองมณี
ณฉัตร จันทพันธ์
อรัชพร โภคินภากร
ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์
โดม เพชรดำรงชัย
วรางคนาง วุฑฒยากร
คิง ก่อนบ่าย
นาย เดอะคอมเมเดียน
ศุภนารี สุทธิวิจิตรวงศ์
ระเบิดเถิดเทิงซอยข้าใครอย่าแตะ (ทุกวันอาทิตย์) 12:00 - 13:15 น.
(รีรัน วันจันทร์) 22:45 - 23:30 น.
เท่ง เถิดเทิง
โหน่ง ชะชะช่า
โรเบิร์ต สายควัน
กรกันต์ สุทธิโกเศศ
นารา เทพนุภา
มรกต พูนผล
ภาณิศา อุดมเรืองเกียรติ
ส้มเช้ง สามช่า
สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์
เอ๋ เชิญยิ้ม


พิธีกรและนักแสดงในปัจจุบันแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวแก้ไข

ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์

 • สมภพ รัตนวลี

รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์คพอยท์

ตลาดข่าวแก้ไข

ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์แก้ไข

ห้องข่าวบันเทิงแก้ไข

ข่าวเที่ยงเวิร์คพอยท์แก้ไข

2ข่าวใหญ่แก้ไข

 • (จันทร์ - ศุกร์) 13:30 - 13:35 น.
 • (จันทร์ - ศุกร์) 15:30 - 15:35 น.
 • (จันทร์ - ศุกร์) 17:58 - 18:00 น.
 • (จันทร์ - ศุกร์) 19:58 - 20:00 น.
 • (จันทร์ - อาทิตย์) 22:30 - 22:32 น.

บรรจงชงข่าวแก้ไข

ข่าวเวิร์คพอยท์สุดสัปดาห์แก้ไข

ผู้สื่อข่าวแก้ไข

ในอดีตแก้ไข

รางวัลแก้ไข

 • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 รางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมรายการปกิณกะดีเด่น วันที่ 18 ก.พ.2560 จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
 • รางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2559 ประเภทรางวัลสถานีดิจิตอลยอดเยี่ยม วันที่ 30 มีนาคม 2559[6]
 • รางวัลสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีพัฒนาการดีเด่น งานประกาศรางวัล MAYA AWARDS “มายามหาชน 2015” จัดโดย นิตยสาร MAYA CHANNEL วันที่ 9 กันยายน 2558
 • รางวัล Creative Entertainment Award ในงานประกาศรางวัล Me Awards 2015 จัดโดยนิตยสาร Me วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 • รางวัลประกาศเกียรติคุณทูตพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 ประเภทสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
 • รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ รางวัลสถานีโทรทัศน์ที่สนับสนุนผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ซึ่งได้รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558[7]
 • รางวัล"พิฆเนศวร" รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ประเภทสถานีดิจิตอลทีวียอดเยี่ยม วันที่ 31 กรกฎาคม 2557[8]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข