เวลาในประเทศบรูไน

เวลาในประเทศบรูไนใช้เขตเวลาบรูไนดารุซาลาม (BNT) (UTC+08:00). นอกจากนี้เวลาในประเทศบรูไนไม่มีช่วงออมแสง [1]

อ้างอิงแก้ไข