เลโวเซทิริซีน

เลโวเซทิริซีน (Levocetirizine)

เลโวเซทิริซีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม