ฉบับร่าง:ทางหลวงชนบท อจ.3022

(เปลี่ยนทางจาก เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ)
ทางหลวงชนบท อจ.3022
ถนนเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:4.500 กิโลเมตร (2.796 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก:Thai Highway-212.svg ทล.212 ใน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
 Thai Highway-202.svg ทล.202 ใน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ถึง:Thai Highway-212.svg ทล.212 ใน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ระบบทางหลวง

ทางหลวงชนบท อจ.3022 หรือ ถนนเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ เป็นถนนที่มีลักษณะเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรในเขตตัวจังหวัดอำนาจเจริญ

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน อจ.3022 ทางหลวงชนบท อจ.3022 (ถนนเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ) ทิศทาง:
(ด้านซ้าย: เข้าเมือง, ด้านขวา: ออกจากเมือง)
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
อำนาจเจริญ 0+000 แยกสุระวงศ์   ถนนชยางกูร เข้า เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   ถนนชยางกูร ไป อุบลราชธานี
2+500 แยกดอนแดง   ถนนอรุณประเสริฐ เข้า เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   ถนนอรุณประเสริฐ ไป อ.เขมราฐ
4+500 แยกศรีมงคล   ถนนชยางกูร เข้า เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ   ถนนชยางกูร ไป มุกดาหาร
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต


เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ