เปิดเมนูหลัก

เรือมนุษย์ เป็นละครแนว ดราม่า เป็นบทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน สร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 4 ครั้ง[1]

ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยพ.ศ. 2528
กรุณาโปรดักชั่น
พ.ศ. 2531
ภาพยนตร์ไทยฟิลม์
พ.ศ. 2538
ทีวีซีน
พ.ศ. 2562
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เขียนโดยบทประพันธ์
กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์
พ.ศ. 2528
วงศกร
พ.ศ. 2531
กนิษฐา ป.
พ.ศ. 2538
ศุภักษร
พ.ศ. 2562
ภาคย์รพี
กำกับโดยพ.ศ. 2528
ปรัศนีย์
พ.ศ. 2531
วัฒนสิทธิ์
พ.ศ. 2538
ชนะ คราประยูร
พ.ศ. 2562
ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
แสดงนำพ.ศ. 2528
วิฑูรย์ กรุณา
เดือนเต็ม สาลิตุล
วรารัตน์ เทพโสธร
เป็นหนึ่ง ไชยชิต
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ทม วิศวชาติ
อุทุมพร ศิลาพันธ์
อรสา พรหมประทาน
โฉมฉาย ฉัตรวิไล
นภาพร หงสกุล
พ.ศ. 2531
ลิขิต เอกมงคล
ใหม่ เจริญปุระ
อภิรดี ภวภูตานนท์
ไพโรจน์ ใจสิงห์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
อภิชาติ หาลำเจียก
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
พ.ศ. 2538
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
บุษกร พรวรรณะศิริเวช
คลาวเดีย จักรพันธุ์
ชนานา นุตาคม
ยุรนันท์ ภมรมนตรี
ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
อภิชาติ พัวพิมล
วาสนา พูนผล
รัชนก พูนผลิน
ดวงตา ตุงคะมณี
รัญญา ศิยานนท์
พ.ศ. 2562
อรรคพันธ์ นะมาตร์
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
รัญดภา มันตะลัมพะ
นุสบา ปุณณกันต์
สันติสุข พรหมศิริ
นภัสกร มิตรเอม
คาริสา สปริงเก็ตต์
สิริลภัส กองตระการ
อภิรดี ภวภูตานนท์
ชานนท์ อักขระชาตะ
กชกร นิมากรณ์
มัณฑนา หิมะทองคำ
ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
ภัณฑิรา พิพิธยากร
ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด
ดนตรีเปิดเพลง ลอยไม่ถึงฝั่ง - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
ดนตรีปิดเพลง ถ้าลมหายใจยังเคลื่อนไหว - ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน15 ตอน
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอนพ.ศ. 2528 : 120 นาที
พ.ศ. 2562 : 130 นาที
เครือข่าย/ช่องครั้งที่ 1 : 2528
ช่อง 9
ครั้งที่ 2 : 2531
ภาพยนตร์ไทยฟิลม์
ครั้งที่ 3 : 2538
ช่อง 3
ครั้งที่ 4 : 2562
ช่อง 7
การออกอากาศแรก9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เว็บไซต์
ข้อมูลจากสยามโซน

เนื้อหา

การสร้างเป็นภาพยนตร์-ละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งที่ 1 (พ.ศ 2513) อำนวยการสร้าง...ราชพันธุ์ฟิล์ม / พลาย ราชพันธุ์ กำกับการแสดง...ดอกดิน นำแสดงโดย...สมบัติ เมทะนี / เพชรา เชาวราษฎร์

ร่วมด้วย...อดุลย์ / เมตตา / ชฎาพร / นงลักษณ์ โรจนพันธ์ / สิงห์ / พิศาล อัครเศรณี / จุรี โอศิริ / ฉันทนา / ดอกดิน ขอแนะนำ พิม พิไลลักษณ์

ดารารับเชิญ...ศรีนวล สมบัติเจริญ / ชุมพร / เสน่ห์ / ลินจง / ชรินทร์ นันทนาคร / ปริม / นุสรา / หยาดรุ้ง และ พรชัย สร้อยเพชร

ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2528) ออกอากาศทางสถานีช่อง 9ผลิตโดย กรุณาโปรดักชั่น นำแสดงโดย วิฑูรย์ กรุณา, เดือนเต็ม สาลิตุล, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, วรารัตน์ เทพโสธร, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทม วิศวชาติ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อรสา พรหมประทาน, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุกัญญา นาคสนธิ์, นภาพร หงสกุลและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2531) ออกอากาศเป็นภาพยนตร์ไทยฟิลม์ ผลิตโดยบริษัท พูนทรัพย์โปรดักชั่น นำแสดงโดย ใหม่ เจริญปุระ, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์,อภิชาติ หาลำเจียก, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, นภาพร หงสกุลและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2538) ออกอากาศทางช่อง 3ผลิตโดยบริษัท ทีวีซีน จำกัดบทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน กำกับการแสดงโดย ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, บุษกร พรวรรณะศิริเวช,ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชนานา นุตาคม, ดวงตา ตุงคะมณี, รัญญา ศิยานนท์, คลาวเดีย จักรพันธุ์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2562)[2]ออกอากาศทางช่อง 7 ผลิตโดยบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด[3]บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน กำกับการแสดง ธีระศักดิ์ พรหมเงิน นำแสดงโดย อรรคพันธ์ นะมาตร์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, สันติสุข พรหมศิริ, นุสบา ปุณณกันต์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ชานนท์ อักขระชาตะ, คาริสา สปริงเก็ตต์, รัญดภา มันตะลัมพะ, สิริลภัส กองตระการ, กชกร นิมากรณ์, มัณฑนา หิมะทองคำ ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล, ภัณฑิรา พิพิธยากรและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง[4]ออกอากาศทุกคืนวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ต่อจากละคร เพลงรักเพลงปืน เริ่มเสนอตอนแรกวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[5]

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2562
สถานีที่ออกอากาศ ช่อง 9 ภาพยนตร์ไทยฟิลม์ ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้จัดละคร กรุณาโปรดักชั่น พูนทรัพย์โปรดักชั่น บริษัท ทีวีซีน จำกัด บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์ วงศกร กนิษฐา ป. ศุภักษร ภาคย์รพี
ผู้กำกับการแสดง ปรัศนีย์ วัฒนสิทธิ์ ชนะ คราประยูร ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
บทบาท นักแสดงหลัก
ดัมพ์ พงษ์สุภาพ วิฑูรย์ กรุณา ลิขิต เอกมงคล ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี อรรคพันธ์ นะมาตร์
นิธิมา กัลยานพ (นิ) เดือนเต็ม สาลิตุล สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ บุษกร พรวรรณะศิริเวช กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
เดช พงษ์สุภาพ สมจินต์ ธรรมทัต ไพโรจน์ ใจสิงห์ ยุรนันท์ ภมรมนตรี นภัสกร มิตรเอม
มธุรส กัลยานพ (รส) เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ชนานา นุตาคม นุสบา ปุณณกันต์
เพลา กัลยานพ ทม วิศวชาติ อภิชาติ หาลำเจียก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ สันติสุข พรหมศิริ
เกลียวทอง (เกียว) อุทุมพร ศิลาพันธ์ ใหม่ เจริญปุระ คลาวเดีย จักรพันธุ์ คารีสา สปริงเก็ตต์
นางไส นภาพร หงสกุล น้อย โพธิ์งาม ดวงตา ตุงคะมณี อภิรดี ภวภูตานนท์
ชัยพร พงษ์สุภาพ (ชัย) เป็นหนึ่ง ไชยชิต โรม อิศรา อภิชาติ พัวพิมล ชานนท์ อักขระชาตะ
พิมพ์รส กัลยานพ (พิมพ์) วรารัตน์ เทพโสธร สุนันทา รังสี ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี รัญดภา มันตะลัมพะ
บทบาท นักแสดงสมทบ
ชุดา พงษ์สุภาพ (ชุ) อรสา พรหมประทาน อภิรดี ภวภูตานนท์ วาสนา พูนผล ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด
ฟ้าทอง (ฟ้า) สุกัญญา นาคสนธิ์ พีราญา ขวัญยืน รัชนก พูนผลิน สิริลภัส กองตระการ
มาลาทิพย์ กัลยานพ (ทิพย์) เกศินี วงษ์ภักดี ภัทราภรณ์ รังสี ด.ญ.ชนัญชิดา ทรัพย์ปรุง ภัณฑิรา พิพิธยากร
พจนา กัลยานพ (พจ) วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ ด.ช.วิน โรหิตรัตนะ ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
เฟื่องทอง (เฟื่อง) โฉมฉาย ฉัตรวิไล ณัฐนี สิทธิสมาน รัญญา ศิยานนท์ มัณฑนา หิมะทองคำ
สิรินทร์ รัตนา บูรณะพิมพ์ นพวรรณ เวฬุวงศ์ ประภัสสร บุญญาภรณ์ กชกร นิมากรณ์
วีระ วุฒิ คงคาเขตร สุพจน์ แก้วสุก อรรถชัย อนันตเมฆ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นพคุณ ทนงศักดิ์ ศุภการ
น.พ. พัลลภ ฐปนัท สัตยานุรักษ์
กว้าง นำชัย จรรยาฐิติกุล
ก้อง (น้องของเกียว) ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย
ไก๋ (พ่อของเกียว) โน๊ต เชิญยิ้ม กษาปณ์ จำปาดิบ
เปรื่อง จเร เชิญยิ้ม
ศรีวิไล กรวรรณ หลอดสันเทียะ
อนงค์ จิตติมา วิสุทธิปราณี
ถวิล / หวิน มารยาท ถายะเดช
ป้าผ่อง เบญจวรรณ ฤๅชา
เจ๊ลิลลี่
บทบาท นักแสดงตัวประกอบ
พนักงานของดัมพ์ ฮันนี่ แสง แซ่อึ่ง
เสี่ย (รับเชิญ) อมรเทพ ริมดุสิต
ตำรวจ (รับเชิญ) วิวรรธน์ รัตนพิทักษ์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข