เรืออีเกียวเป็นละครโทรทัศน์แนว ดราม่า เป็นบทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน สร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 4 ครั้ง[1]

เรือมนุษย์
กำกับพ.ศ. 2513
ดอกดิน กัญญามาลย์
พ.ศ. 2531
วัฒนสิทธิ์
อำนวยการสร้างสุพรรณ พราหมณ์พันธุ์
เขียนบทบทประพันธ์
กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์
พ.ศ. 2513
ดอกดิน
พ.ศ. 2531
กนิษฐา ป.
นักแสดงนำพ.ศ. 2513
สมบัติ เมทะนี
พ.ศ. 2531
ลิขิต เอกมงคล
ใหม่ เจริญปุระ
อภิรดี ภวภูตานนท์
ไพโรจน์ ใจสิงห์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช
อภิชาติ หาลำเจียก
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
บริษัทผู้สร้าง
พ.ศ. 2513
ภาพยนตร์ไทยฟิลม์
พ.ศ. 2531
ภาพยนตร์ไทยฟิลม์
วันฉายพ.ศ. 2513, พ.ศ. 2531
ศาลาเฉลิมกรุง
ศาลาเฉลิมบุรี
ประเทศไทย
ภาษาไทย
เรืออีเกียว
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยพ.ศ. 2528
กรุณาโปรดักชั่น
พ.ศ. 2538
ทีวีซีน
พ.ศ. 2562
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เขียนโดยบทประพันธ์
กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์
พ.ศ. 2528
วงศกร
พ.ศ. 2538
ศุภักษร
พ.ศ. 2562
ภาคย์รพี
กำกับโดยพ.ศ. 2528
ปรัศนีย์
พ.ศ. 2538
ชนะ คราประยูร
พ.ศ. 2562
ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
แสดงนำพ.ศ. 2528
วิฑูรย์ กรุณา
เดือนเต็ม สาลิตุล
วรารัตน์ เทพโสธร
เป็นหนึ่ง ไชยชิต
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
ทม วิศวชาติ
อุทุมพร ศิลาพันธ์
อรสา พรหมประทาน
โฉมฉาย ฉัตรวิไล
นภาพร หงสกุล
พ.ศ. 2538
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
บุษกร พรวรรณะศิริเวช
คลาวเดีย จักรพันธุ์
ชนานา นุตาคม
ยุรนันท์ ภมรมนตรี
ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี
อภิชาติ พัวพิมล
วาสนา พูนผล
รัชนก พูนผลิน
ดวงตา ตุงคะมณี
รัญญา ศิยานนท์
พ.ศ. 2562
อรรคพันธ์ นะมาตร์
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
รัญดภา มันตะลัมพะ
นุสบา ปุณณกันต์
สันติสุข พรหมศิริ
นภัสกร มิตรเอม
คาริสา สปริงเก็ตต์
สิริลภัส กองตระการ
อภิรดี ภวภูตานนท์
ชานนท์ อักขระชาตะ
กชกร นิมากรณ์
มัณฑนา หิมะทองคำ
ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
ภัณฑิรา พิพิธยากร
ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด
ดนตรีเปิดเพลง ลอยไม่ถึงฝั่ง - กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
ดนตรีปิดเพลง ถ้าลมหายใจยังเคลื่อนไหว - ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน15 ตอน
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำไทย ประเทศไทย
ความยาวตอนพ.ศ. 2528 : 120 นาที
พ.ศ. 2562 : 130 นาที
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องครั้งที่ 1 : 2523
ช่อง 5
ครั้งที่ 2 : 2528
ช่อง 9
ครั้งที่ 3 : 2538
ช่อง 3
ครั้งที่ 4 : 2562
ช่อง 7
การออกอากาศแรก9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์
ข้อมูลจากสยามโซน

การสร้างเป็นภาพยนตร์-ละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งที่ 1 (พ.ศ 2513) อำนวยการสร้าง...ราชพันธุ์ฟิล์ม / พลาย ราชพันธุ์ กำกับการแสดง...ดอกดิน นำแสดงโดย...สมบัติ เมทะนี / เพชรา เชาวราษฎร์

ร่วมด้วย...อดุลย์ / เมตตา / ชฎาพร / นงลักษณ์ โรจนพันธ์ / สิงห์ / พิศาล อัครเศรณี / จุรี โอศิริ / ฉันทนา / ดอกดิน ขอแนะนำ พิม พิไลลักษณ์

ดารารับเชิญ...ศรีนวล สมบัติเจริญ / ชุมพร / เสน่ห์ / ลินจง / ชรินทร์ นันทนาคร / ปริม / นุสรา / หยาดรุ้ง และ พรชัย สร้อยเพชร

ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกอากาศทางสถานีช่อง 5 ผลิตโดยเสรี วงษ์มณฑา นำแสดงโดย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, มยุรา ธนะบุตร, สมจินต์ ธรรมทัต, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, เฉลา ประสพศาสตร์, ชนาภา นุตาคม, ปรัชญา อัครพล, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, คนางค์ ดำรงหัด, นวลปรางค์ ตรีชิต และนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2528) ออกอากาศทางสถานีช่อง 9ผลิตโดย กรุณาโปรดักชั่น นำแสดงโดย วิฑูรย์ กรุณา, เดือนเต็ม สาลิตุล, เป็นหนึ่ง ไชยชิต, วรารัตน์ เทพโสธร, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทม วิศวชาติ, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อรสา พรหมประทาน, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สุกัญญา นาคสนธิ์, นภาพร หงสกุล และนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2531) ออกอากาศเป็นภาพยนตร์ไทยฟิลม์ ผลิตโดยบริษัท พูนทรัพย์โปรดักชั่น นำแสดงโดย ใหม่ เจริญปุระ, ลิขิต เอกมงคล, อภิรดี ภวภูตานนท์, อภิชาติ หาลำเจียก, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์, นภาพร หงสกุลและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2538) ออกอากาศทางช่อง 3ผลิตโดยบริษัท ทีวีซีน จำกัดบทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน กำกับการแสดงโดย ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, บุษกร พรวรรณะศิริเวช, ยุรนันท์ ภมรมนตรี, ชนานา นุตาคม, ดวงตา ตุงคะมณี, รัญญา ศิยานนท์, คลาวเดีย จักรพันธุ์, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง

ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2562)[2]ออกอากาศทางช่อง 7 ผลิตโดยบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด[3]บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน กำกับการแสดง ธีระศักดิ์ พรหมเงิน นำแสดงโดย อรรคพันธ์ นะมาตร์, กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, สันติสุข พรหมศิริ, นุสบา ปุณณกันต์, อภิรดี ภวภูตานนท์, ชานนท์ อักขระชาตะ, คาริสา สปริงเก็ตต์, รัญดภา มันตะลัมพะ, สิริลภัส กองตระการ, กชกร นิมากรณ์, มัณฑนา หิมะทองคำ ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล, ภัณฑิรา พิพิธยากรและนักแสดงร่วมสมทบอีกคับคั่ง[4]ออกอากาศทุกคืนวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ต่อจากละคร เพลงรักเพลงปืน เริ่มเสนอตอนแรกวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562[5]

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2562
สถานีที่ออกอากาศ ภาพยนตร์ไทย ช่อง 5 ช่อง 9 ภาพยนตร์ไทยฟิลม์ ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้จัดละคร ราชพันธุ์ฟิลม์
กัญมาลย์ภาพยนตร์
เสรี วงษ์มณฑา กรุณาโปรดักชั่น พูนทรัพย์โปรดักชั่น บริษัท ทีวีซีน จำกัด บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์ ดอกดิน คึกเดช กันตามระ วงศกร กนิษฐา ป. ศุภักษร ภาคย์รพี
ผู้กำกับการแสดง ดอกดิน กัญญามาลย์ สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ปรัศนีย์ วัฒนสิทธิ์ ชนะ คราประยูร ธีระศักดิ์ พรหมเงิน
บทบาท นักแสดงหลัก
ดัมพ์ พงษ์สุภาพ สมบัติ เมทะนี สายัณห์ จันทรวิบูลย์ วิฑูรย์ กรุณา ลิขิต เอกมงคล ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี อรรคพันธ์ นะมาตร์
นิธิมา กัลยานพ (นิ) เพชรา เชาวราษฎร์ มยุรา ธนะบุตร เดือนเต็ม สาลิตุล สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ บุษกร พรวรรณะศิริเวช กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า
เดช พงษ์สุภาพ สิงห์ มิลินทราศัย กำธร สุวรรณปิยะศิริ สมจินต์ ธรรมทัต ไพโรจน์ ใจสิงห์ ยุรนันท์ ภมรมนตรี นภัสกร มิตรธีรโรจน์
มธุรส กัลยานพ (รส) เมตตา รุ่งรัตน์ โฉมฉาย ฉัตรวิไล เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ชนานา นุตาคม นุสบา ปุณณกันต์
เพลา กัลยานพ อดุลย์ ดุลยรัตน์ สมจินต์ ธรรมทัต ทม วิศวชาติ อภิชาติ หาลำเจียก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ สันติสุข พรหมศิริ
เกลียวทอง (เกียว) นงลักษณ์ โรจนพรรณ นวลปรางค์ ตรีชิต อุทุมพร ศิลาพันธ์ ใหม่ เจริญปุระ คลาวเดีย จักรพันธุ์ คารีสา สปริงเก็ตต์
นางไส จุรี โอศิริ ศรินทิพย์ ศิริวรรณ นภาพร หงสกุล น้อย โพธิ์งาม ดวงตา ตุงคะมณี อภิรดี ภวภูตานนท์
ชัยพร พงษ์สุภาพ (ชัย) พิศาล อัครเศรณี ปรัชญา อัครพล เป็นหนึ่ง ไชยชิต โรม อิศรา อภิชาติ พัวพิมล ชานนท์ อักขระชาตะ
พิมพ์รส กัลยานพ (พิมพ์) พิมพ์ พิไลลักษณ์ ชนาภา นุตาคม วรารัตน์ เทพโสธร สุนันทา รังสี ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี รัญดภา มันตะลัมพะ
บทบาท นักแสดงสมทบ
ชุดา พงษ์สุภาพ (ชุ) ศรีนวล สมบัติเจริญ คนางค์ ดำรงหัด อรสา พรหมประทาน อภิรดี ภวภูตานนท์ วาสนา พูนผล ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด
ฟ้าทอง (ฟ้า) ฉันทนา ติณสูลานนท์ สุกัญญา นาคสนธิ์ พีราญา ขวัญยืน รัชนก พูนผลิน สิริลภัส กองตระการ
มาลาทิพย์ กัลยานพ (ทิพย์) ชฎาพร วชิรปราณี เกศินี วงษ์ภักดี ภัทราภรณ์ รังสี ด.ญ.ชนัญชิดา ทรัพย์ปรุง ภัณฑิรา พิพิธยากร
พจนา กัลยานพ (พจ) ชรินทร์ นันทนาคร วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ ด.ช.วิน โรหิตรัตนะ ปวรพัฒน์ จารุศักดิ์วีรกุล
เฟื่องทอง (เฟื่อง) ลินจง บุนนาการินทร์ กัณฑรีย์ ณ โฉมฉาย ฉัตรวิไล ณัฐนี สิทธิสมาน รัญญา ศิยานนท์ มัณฑนา หิมะทองคำ
สิรินทร์ ปริม ประภาพร เฉลา ประสพศาสตร์ รัตนา บูรณะพิมพ์ นพวรรณ เวฬุวงศ์ ประภัสสร บุญญาภรณ์ กชกร นิมากรณ์
วีระ ชุมพร เทพพิทักษ์ วุฒิ คงคาเขตร สุพจน์ แก้วสุก อรรถชัย อนันตเมฆ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นพคุณ ดอกดิน กัญญามาลย์ ทนงศักดิ์ ศุภการ
น.พ. พัลลภ ฐปนัท สัตยานุรักษ์
กว้าง นำชัย จรรยาฐิติกุล
ก้อง พรชัย สร้อยเพชร ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัย
ไก๋ เสน่ห์ โกมารชุน โน้ต เชิญยิ้ม กษาปณ์ จำปาดิบ
เปรื่อง จเร เชิญยิ้ม
ศรีวิไล กรวรรณ หลอดสันเทียะ
อนงค์ จิตติมา วิสุทธิปราณี
ถวิล / หวิน มารยาท ถายะเดช
ป้าผ่อง รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ เบญจวรรณ ฤๅชา
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
พนักงานของดัมพ์ ฮันนี่ แสง แซ่อึ้ง
ตำรวจ วิวรรธน์ รัตนพิทักษ์
แก้ว อริญรดา พิมพ์เสน
มุก วิชิตา ณวัสนกุล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข