ประเทศเยเมนเหนือ

(เปลี่ยนทางจาก เยเมนเหนือ)

ประเทศเยเมนเหนือ อาจหมายถึง