เยดนาซีเยดีนา (บอสเนีย: Jedna Si Jedina) เป็นเพลงชาติเดิมของสาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ใช้ระหว่างปี ค.ศ. 1992–1998[1]

เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
เยดนาซีเยดีนา

เพลงชาติของ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
เนื้อร้องดิโน เมอร์ลิน, 1992
ทำนองดีโน เมอร์ลิน
รับไปใช้พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 (โดยพฤตินัย)
24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 (โดยนิตินัย)
เลิกใช้10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998
ตัวอย่างเสียง

ประวัติ แก้

เนื้อร้อง แก้

ในโอกาสส่วนใหญ่ จะร้องแค่บทแรกกับบทร้องประสานเสียงเท่านั้น[2]

รุ่นแรก
ภาษาบอสเนีย ภาษาไทย
บทแรก

Zemljo tisućljetna,
na vjernost ti se kunem.
Od mora do Save
od Drine do Une.

ข้าขอสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อท่าน
ดินแดนอันมีมานับพันปี
จากแม่น้ำซาวาลงสู่ทะเล
จากแม่น้ำดรีนาสู่แม่น้ำอูวา

ร้องประสานเสียง

Jedna si, jedina,
moja domovina.
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.

เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
ปิตุภูมิหนึ่งเดียวที่ข้ามี
เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บทสอง

Bog nek' te sačuva
za pokoljenja nova.
Zemljo mojih snova,
mojih pradjedova.

ขอพระเจ้าคุ้มครองท่าน
เพื่อยุวชนรุ่นหลัง
ท่านคือดินแดนในฝันของข้า
ดินแดนแห่งบรรพบุรุษของข้า

ร้องประสานเสียง

Jedna si, jedina,
moja domovina.
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.

เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
ปิตุภูมิหนึ่งเดียวที่ข้ามี
เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บทสาม

Teško onoj ruci
koja ti zaprijeti
Sinovi i kćeri
za te će umrijeti

ให้ความวิบัติเกิดกับหัตถ์
ที่เข้ามารุกรานท่าน
บุตรและบุตรีทั้งหลาย
พวกเขายอมตายเพื่อท่าน

ร้องประสานเสียง

Jedna si, jedina,
moja domovina.
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.

เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
ปิตุภูมิหนึ่งเดียวที่ข้ามี
เพื่อท่านผู้เดียวเท่านั้น
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

รุ่นที่สอง
ภาษาบอสเนีย ภาษาอังกฤษ
บทแรก

Preko tamnih gora,
od Save do mora.
Na vjernost ti se kunem
od Drine do Une.

Over the dark mountains,
From the Sava to the sea.
Pledge my loyalty to you,
from the Drina to the Una.

ร้องประสานเสียง

Jedna si, jedina,
naša domovina.
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.

You are the one and only,
Our homeland.
You are the one and only,
Bosnia and Herzegovina.

บทสอง

Teško onoj ruci
koja ti zaprijeti
Sinovi i kćeri
za te će umrijeti

Hard on that hand,
which threatens you.
Sons and daughters,
they will die for you.

ร้องประสานเสียง

Jedna si, jedina,
naša domovina.
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.

You are the one and only,
Our homeland.
You are the one and only
Bosnia and Herzegovina.

บทสาม

Bog nek' te sačuva
za pokoljenja nova.
Zemljo krvi naše,
naših pradjedova.

May God save you
For the generations to come
The land of our blood,
the land of our great-grandfathers.

ร้องประสานเสียง

Jedna si, jedina,
naša domovina.
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina.

You are the one and only,
Our homeland.
You are the one and only
Bosnia and Herzegovina.

อ้างอิง แก้

  1. "The One and Unique". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-14. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
  2. "Anonymous: National Anthem of Bosnia and Herzegovina". Universal International Music B.V. 1997. สืบค้นเมื่อ 29 April 2019 – โดยทาง YouTube.