เมืองศูนย์กลาง (ญี่ปุ่น)

เมืองศูนย์กลาง (ญี่ปุ่น: 中核市 โรมาจิChūkakushi) คือระดับเมืองของญี่ปุ่นที่กำหนดขึ้นโดย "กฎหมายปกครองท้องถิ่น" (Local Autonomy Law, 地方自治法) เป็นเมืองที่มีความสำคัญมากกว่าเมืองพิเศษแต่น้อยกว่านคร เงื่อนไขในการเป็นเมืองศูนย์กลางคือ ต้องมีประชากร 3 แสนคนขึ้นไป

เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทโดฟูเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครจัดตั้ง
政令指定都市 เซเรชิเตโตชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกากุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทกุเบ็ตสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มาจิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มูระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
แขวง
กุ
ward

รายชื่อเมืองที่มีฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางแก้ไข

ปัจจุบัน มีเมืองศูนย์กลางทั้งหมด 41 นคร ได้แก่

ภูมิภาค จังหวัด เมืองศูนย์กลาง วันสถาปนา หมายเหตุ!
ฮกไกโด
(北海道)
ฮกไกโด   อะซะฮิคะวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ฮะโกะดะเตะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
โทโฮะกุ
(東北地方)
อะโอะโมะริ   อะโอะโมะริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006)
อิวะเตะ   โมะริโอะกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
อะกิตะ   อะกิตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
ฟุกุชิมะ   โคริยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
  อิวะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
คันโต
(関東地方)
โทะจิงิ   อุตสึโนะมิยะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
กุมมะ   มะเอะบะชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
  ทะกะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
ไซตะมะ   คะวะโงะเอะ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชิบะ   ฟุนะบะชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
  คะชิวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
คะนะงะวะ   โยะโกะซุกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
จูบุ
(中部地方)
โทะยะมะ   โทะยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
1 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
มีการขยายเขตนครจึงนำมาพิจารณาใหม่
อิชิคะวะ   คะนะซะวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
นะงะโนะ   นะงะโนะ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
กิฟุ   กิฟุ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
ไอจิ   โทะโยะตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
  โทะโยะฮะชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
โอะกะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
คิงกิ (คันไซ)
(近畿地方)
ชิงะ   โอสึ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
โอซะกะ   ทะกะสึกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
  ฮิงะชิโอซะกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
เฮียวโงะ   ฮิเมะจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)
  นิชิโนะมิยะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
  อะมะงะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552
นะระ   นะระ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
วะกะยะมะ   วะกะยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
จูโงะกุ
(中国地方)
โอะกะยะมะ   คุระชิกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
ฮิโระชิมะ   ฟุกุยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
ยะมะงุจิ   ชิโมะโนะเซะกิ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 30 กันยายน เมืองศูนย์กลางที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด
ชิโกะกุ
(四国地方)
คะงะวะ   ทะกะมัตสึ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)
เอะฮิเมะ   มัตสึยะมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
โคจิ   โคจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
คิวชู
(九州地方)
ฟุกุโอะกะ   คุรุเมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) เป็นนครพิเศษกระทั่งวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
นะงะซะกิ   นะงะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
คุมะโมะโตะ   คุมะโมะโตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) เมืองศูนย์กลางที่มีประชากรมากที่สุด [1] มีแผนที่จะยกฐานะขึ้นเป็นนครที่กำหนดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2555
โออิตะ   โออิตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
มิยะซะกิ   มิยะซะกิ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998)
คะโงะชิมะ   คะโงะชิมะ 1 เมษายน พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)

อดีตเมืองศูนย์กลางแก้ไข

มีกำหนดจะยกฐานะแก้ไข

ภูมิภาค จังหวัด ชื่อนคร ชื่อภาษาญี่ปุ่น วันที่กำหนด
จูบุ จังหวัดยะมะนะชิ   โคฟุ 甲府市 1 เมษายน 2562
จูโงะกุ จังหวัดชิมะเนะ   มะสึเอะ 松江市 1 เมษายน 2561
จังหวัดทตโตะริ   ทตโตะริ 鳥取市 1 เมษายน 2562
คันไซ จังหวัดโอซะกะ   คิชิวะดะ 岸和田市 1 เมษายน 2561
ยะโอะ 八尾市 1 เมษายน 2561
คันโต จังหวัดคะนะงะวะ   ชิงะซะกิ 茅ヶ崎市 1 เมษายน 2561
  โอะดะวะระ 小田原市 1 เมษายน 2562
จังหวัดไซตะมะ   คะวะงุชิ 川口市 1 เมษายน 2561
จังหวัดอิบะระกิ   มิโตะ 水戸市 1 เมษายน 2562
โทโฮะกุ จังหวัดอะโอะโมะริ   ฮะชิโนะเฮะ 八戸市 1 มกราคม 2560
จังหวัดฟุกุชิมะ   ฟุกุชิมะ 福島市 2560
จังหวัดยะมะงะตะ   ยะมะงะตะ 山形市 1 เมษายน 2562

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อมูลโดยประมาณ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2553

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข