เมืองพิเศษของญี่ปุ่น

(เปลี่ยนทางจาก เมืองพิเศษ (ญี่ปุ่น))

เมืองพิเศษ (ญี่ปุ่น: 特例市 โรมาจิโทะกุเรชิ) คือระดับเมืองในญี่ปุ่นที่ กำหนดขึ้นโดย "กฎหมายปกครองท้องถิ่น" (地方自治法) เป็นนครที่พอมีควาามสำคัญอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถึงมีความสำคัญเท่าเมืองศูนย์กลาง เงื่อนไขในการเป็นเมืองพิเศษคือ ต้องมีประชากร 2 แสนคนขึ้นไป

รายชื่อเมืองที่มีฐานะเป็นเมืองพิเศษแก้ไข

ปัจจุบัน มีเมืองพิเศษทั้งหมด 40 นคร ได้แก่

ภูมิภาค จังหวัด เมืองพิเศษ วันสถาปนา หมายเหตุ
โทโฮกุ
(東北地方)
อาโอโมริ   ฮาจิโนเฮะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
ยามางาตะ   ยามางาตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
คันโต
(関東地方)
อิบารากิ   มิโตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
สึกูบะ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
กุมมะ อิเซซากิ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
  โอตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ไซตามะ   คาวางูจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เมืองพิเศษที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด
  โทโกโรซาวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  โคชิงายะ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
  โซกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
คาซูกาเบะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
  คูมางายะ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
คานางาวะ   โอดาวาระ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ยามาโตะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ฮิรัตสึกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  อัตสึงิ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  ชิงาซากิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชูบุ
(中部地方)
นีงาตะ   นางาโอกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
  โจเอ็ตสึ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ฟูกูอิ   ฟูกูอิ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ยามานาชิ   โคฟุ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เมืองพิเศษที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด[1]
นางาโนะ   มัตสึโมโตะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ชิซูโอกะ   นูมาซุ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ฟูจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
ไอจิ   คาซูไง 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  อิจิโนมิยะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
คิงกิ (คันไซ)
(近畿地方)
มิเอะ   ยกไกชิ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
โอซากะ   โทโยนากะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  ซุยตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  ฮิรากาตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  อิบารากิ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  ยาโอะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  เนยางาวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  คิชิวาดะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
เฮียวโงะ   อากาชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  คาโกงาวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  ทาการาซุกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชูโงกุ
(中国地方)
ฮิโรชิมะ   คูเระ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ทตโตริ   ทตโตริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
คีวชู
(九州地方)
นางาซากิ   ซาเซโบะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อมูลโดยประมาณ ณ ต้นปี พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข