เมืองพิเศษของญี่ปุ่น

(เปลี่ยนทางจาก เมืองพิเศษ (ญี่ปุ่น))

เมืองพิเศษ (ญี่ปุ่น: 特例市 โรมาจิโทะกุเรชิ) คือระดับเมืองในญี่ปุ่นที่ กำหนดขึ้นโดย "กฎหมายปกครองท้องถิ่น" (地方自治法) เป็นนครที่พอมีควาามสำคัญอยู่บ้าง แต่ยังไม่ถึงมีความสำคัญเท่าเมืองศูนย์กลาง เงื่อนไขในการเป็นเมืองพิเศษคือ ต้องมีประชากร 2 แสนคนขึ้นไป

เขตการปกครองของญี่ปุ่น
ระดับจังหวัด
จังหวัด
都道府県 โทโดฟูเก็ง
prefecture
ระดับกิ่งจังหวัด
กิ่งจังหวัด
支庁 ชิโช
subprefecture

อำเภอ
กุง
district

ระดับเทศบาล
นครจัดตั้ง
政令指定都市 เซเรชิเตโตชิ
designated city

เมืองศูนย์กลาง
中核市 ชูกากุชิ
core city


เมืองพิเศษ
特例市 โทกุเรชิ
special city


เมือง
ชิ
city


แขวงพิเศษ (โตเกียว)
特別区 โทกุเบ็ตสึกุ
special ward


ตำบล
โช, มาจิ
town


หมู่บ้าน
ซง, มูระ
village

ระดับกึ่งเทศบาล
แขวง
กุ
ward

รายชื่อเมืองที่มีฐานะเป็นเมืองพิเศษแก้ไข

ปัจจุบัน มีเมืองพิเศษทั้งหมด 40 นคร ได้แก่

ภูมิภาค จังหวัด เมืองพิเศษ วันสถาปนา หมายเหตุ
โทโฮกุ
(東北地方)
อาโอโมริ   ฮาจิโนเฮะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
ยามางาตะ   ยามางาตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
คันโต
(関東地方)
อิบารากิ   มิโตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
สึกูบะ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
กุมมะ อิเซซากิ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
  โอตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ไซตามะ   คาวางูจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) เมืองพิเศษที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด
  โทโกโรซาวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  โคชิงายะ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
  โซกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004)
คาซูกาเบะ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)
  คูมางายะ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009)
คานางาวะ   โอดาวาระ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ยามาโตะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ฮิรัตสึกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  อัตสึงิ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  ชิงาซากิ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชูบุ
(中部地方)
นีงาตะ   นางาโอกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
  โจเอ็ตสึ 1 เมษายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
ฟูกูอิ   ฟูกูอิ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ยามานาชิ   โคฟุ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) เมืองพิเศษที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุด[1]
นางาโนะ   มัตสึโมโตะ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ชิซูโอกะ   นูมาซุ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
  ฟูจิ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
ไอจิ   คาซูไง 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  อิจิโนมิยะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
คิงกิ (คันไซ)
(近畿地方)
มิเอะ   ยกไกชิ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
โอซากะ   โทโยนากะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  ซุยตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  ฮิรากาตะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  อิบารากิ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  ยาโอะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  เนยางาวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)
  คิชิวาดะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
เฮียวโงะ   อากาชิ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  คาโกงาวะ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
  ทาการาซุกะ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
ชูโงกุ
(中国地方)
ฮิโรชิมะ   คูเระ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
ทตโตริ   ทตโตริ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
คีวชู
(九州地方)
นางาซากิ   ซาเซโบะ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อมูลโดยประมาณ ณ ต้นปี พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข