เมทริกซ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เมตริกซ์)

เมทริกซ์ เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ matrix บ้างก็อ่านว่า แมทริกซ์ สามารถหมายถึง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

แก้

วงการบันเทิง

แก้