เมงเยสีตูแห่งเมาตะมะ

เมงเยสีตูแห่งเมาะตะมะ (พม่า: မင်းရဲစည်သူ, ออกเสียง: [mɪ́ɴjɛ́ sìθù]; ประมาณ 1520–1556) เจ้าเมืองเมาตะมะในช่วงรัชสมัย พระเจ้าบุเรงนอง ระหว่าง ค.ศ. 1552 ถึง 1556 พระองค์เป็นพระอนุชาองค์ใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเมาะตะมะโดยพระเจ้าบุเรงนองเมื่อ ค.ศ. 1552 โดยก่อนหน้านี้พระองค์ได้เข้าร่วมการทัพกับ อาณาจักรตองอู ตั้งแต่ ค.ศ. 1534 และได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการระหว่าง ค.ศ. 1540 ถึง 1555

เมงเยสีตู
မင်းရဲစည်သူ
สิริชัยจอทิน
อุปราชแห่งเมาะตะมะ
ครองราชย์6 มิถุนายน 1552 – มีนาคม 1556
ก่อนหน้าสมิงทอ
ถัดไปMinye Nandameit
คู่อภิเษกนัดดาของBaya Nandameit
พระราชบุตรMinye Nandameit (โอรส)
พระธิดาสององค์
ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาเมงเยสีหตู
พระราชมารดาShin Myo Myat
ประสูติประมาณคริสต์ทศวรรษ 1520
ตองอู
สวรรคตมีนาคม ค.ศ. 1556
เมาะตะมะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พงศาวลีแก้ไข