เมงสีตูแห่งตองอู

เมงสีตูแห่งตองอู (พม่า: မင်းစည်သူ, ออกเสียง: [mɪ́ɰ̃ sìθù]; สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 1485) อุปราชแห่งเมืองตองอูจาก ค.ศ. 1481 ถึง 1485 พระองค์ขึ้นเป็นอุปราชแห่งเมืองตองอูหลังจากที่พระบิดาคือ สีตูจอทินแห่งตองอู สิ้นพระชนม์ในการรบเมื่อ ค.ศ. 1481 พระองค์ถูกสังหารโดยพระนัดดา เมงจีโย เนื่องมาจากองค์อุปราชปฏิเสธที่จะให้พระนัดดาอภิเษกกับพระธิดาของพระองค์

พระองค์เป็นพระนัดดา (หลานตา) ของ มังรายกะยอชวา อุปราชแห่งอังวะ