เฟนิรามีน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.001.506
สารานุกรมเภสัชกรรม

stereoisomerism แก้

เฟนิรามีน[1]
 
CAS-Nummer: 56141-72-1
 
CAS-Nummer: 23201-92-5

เฟนิรามีน (Pheniramine)

  1. F. v. Bruchhausen, G. Dannhardt, S. Ebel, A. W. Frahm, E. Hackenthal, U. Holzgrabe (Hrsg.): Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis: Band 9: Stoffe P-Z, Springer Verlag, Berlin, Aufl. 5, 2014, S. 121, ISBN 978-3-642-63389-8.