เพื่อเธอ เป็นละครโทรทัศน์ไทย ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด สร้างจากเค้าโครงเรื่องโดย กษิดินทร์ แสงวงศ์, ถกลเกียรติ วีรวรรณ ถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2537 (ช่อง 5) และ พ.ศ. 2559 (ช่องวัน)

Puether.jpg
ประเภทละครโทรทัศน์
เขียนโดยกษิดินทร์ แสงวงศ์
ถกลเกียรติ วีรวรรณ
แสดงนำพ.ศ. 2537
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง
คัทลียา แมคอินทอช
กรรชัย กำเนิดพลอย
พ.ศ. 2559
พุฒิชัย เกษตรสิน
เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์
หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2559 : 14 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างถกลเกียรติ วีรวรรณ
นิพนธ์ ผิวเณร
ความยาวตอนพ.ศ. 2559 : 120 นาที
เพื่อเธอ (ช่องวัน)
เพื่อเธอ (ไลน์ทีวี)
ข้อมูลจากสยามโซน

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2537 บทโทรทัศน์โดย กษิดินทร์ แสงวงษ์ กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ นำแสดงโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, คัทลียา แมคอินทอช, กรรชัย กำเนิดพลอย, รุจน์ รณภพ, นรากร โลหะชาละ, อัญชลี หัสดีวิจิตร, สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ครั้งที่สองปี พ.ศ. 2559 บทโทรทัศน์โดย ทีมไรท์เตอร์แลป กำกับการแสดงโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ นำแสดงโดย พุฒิชัย เกษตรสิน, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา, ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, สันติสุข พรหมศิริ, คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, วราไพรินทร์ ลภัสนิธิโรจน์, หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช, พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร, ศตวรรษ ดุลยวิจิตร, สุรวุฑ ไหมกัน, ทัตพงษ์ พงษทัต, ภัทรพล กันตพจน์, อรุชา โตสวัสดิ์

เรื่องย่อแก้ไข

ชานนท์ เป็นเพียงพนักงานระดับล่างคนหนึ่ง ได้รับความไว้วางใจจาก ประภาส นักธุรกิจใหญ่แห่งเทวินทร์กาเม้นต์ที่เขาทำงานอยู่เลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้า ท่ามกลางความไม่พอใจของ อธิเบศร์ หลานชายของประภาสที่คิดว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งนี้ อธิเบศร์จึงทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดชานนท์ให้พ้นออกจากบริษัท ชานนท์เป็นคนดี ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นที่รักต่อเพื่อนร่วมงาน ประภาสได้แนะนำให้ชานนท์รู้จักกับ อันธิกา ลูกสาวเพียงคนเดียวของประภาส ชานนท์กับอันธิกาสนิทสนมจนกลายเป็นความรักและตกลงปลงใจที่จะแต่งงานกัน ในวันหมั้นชานนท์ถูกจับตัวข้อหาขโมยสินค้าในโกดัง เขาจำนนและยอมรับผิดทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทและคนที่ตนรัก ชานนท์ติดคุกอยู่หลายปี เขากลายเป็นคนที่มีคดีติดตัว ไม่มีใครต้องการ แต่ด้วยความดีที่ชานนท์สั่งสมมาทำให้เขารอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวงและกลับมาใช้ชีวิตรักร่วมกับอันธิกาอีกครั้ง

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2559
สถานีออกอากาศ ช่อง 5 ช่องวัน
ผู้จัดละคร เอ็กแซ็กท์ เอ็กแซ็กท์ - ซีเนริโอ
อู่ข้าวอู่น้ำภาพยนตร์
บทโทรทัศน์ กษิดินทร์ แสงวงศ์ ทีมไรท์เตอร์แลป
วรกร วีระกุล
วิลาสินี เรืองประจวบกุล
ชนิกานต์ แตงน้อย
ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์
ผู้กำกับการแสดง ถกลเกียรติ วีรวรรณ กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
ชานนท์ ธรรมพิทักษ์ ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง พุฒิชัย เกษตรสิน
อันธิกา อัศวเทพินทร์ คัทลียา แมคอินทอช เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา
อธิเบศร์ ธีระเมธา กรรชัย กำเนิดพลอย ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เหมือนดาว ธรรมพิทักษ์ นารากร โลหะชะละ คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์
ชมพูนุช ธรรมพิทักษ์ อัญชลี หัสดีวิจิตร หทัยภัทร สมรรถวิทยาเวช
ประภาส อัศวเทพินทร์ รุจน์ รณภพ สันติสุข พรหมศิริ
ดรุณี ธรรมพิทักษ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อรอนงค์ ปัญญาวงศ์
สุรกิจ วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ไพรัช ปิติพร รอดบุญมี สุรวุฑ ไหมกัน
ใหญ่ นึกคิด บุญทอง ภัทรพล กันตพจน์
ปาลิต วสุ แสงสิงแก้ว พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร
จิตตรี เหมือนฝัน บัณฑิตสกุล วราไพรินทร์ ลภัสนิธิโรจน์
เมทินี สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ พิมพ์จิรา เจริญลักษณ์
ลุงเปี๊ยก ถนอม นวลอนันต์ วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล
น้าต๋อง ลือศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ต๋อง ชวนชื่น
ปราโมทย์ อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คุณากร เกิดพันธุ์
ถวิล บุญวงศ์ (หวิน) อรุชา โตสวัสดิ์
นักแสดงรับเชิญ
พ.ต.ต.ยุทธชัย สิทธิศักดิ์ ทองขาว ภัทรโชคชัย เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล
รัก ธิติพันธ์ สุริยาวิชญ์
ศิริลักษณ์ ธีระเมธา (แม่ของอธิเบศร์) นีรนุช ปัทมสูต รัชนี ศิระเลิศ
ปุรินทร์ ชลิต เฟื่องอารมย์ ทัตพงษ์ พงษทัต
วิภา (ภรรยาของสุรกิจ) โขมพัสตร์ อรรถยา
น้าชื่น (พ่อของเหมือนดาว) สุเชาว์ พงษ์วิไล กลศ อัทธเสรี
รัตน์ลดา ธนากิจ คัทลียา กาญจนโรจน์ พรพรรณ ฤกษ์อัตการ
ท่านวันชาติ ธนากิจ (พ่อของรัตน์ลดา) สมควร กระจ่างศาสตร์ ธนภัทร สีงามรัตน์
พัสนี (เจ้าหน้าที่เรือนจำ) - วัชรชัย สุนทรศิริ
จ่าม้ง แฮกเกอร์ - ตี๋ เบบี้โจ๊ก
อันธกา (ลูกสาวอันธิกา) ด.ญ. สกุลรัตน์ ใจซื่อ ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
ชานนท์ (ตอนเด็ก) (รับเชิญ) ด.ช. ณัฐพล ใจซื่อ ด.ช. ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์
อันธิกา (ตอนเด็ก) (รับเชิญ) ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล ด.ญ. นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์
อธิเบศร์ (ตอนเด็ก) (รับเชิญ) ด.ช. ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์

เพลงประกอบละครแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การออกอากาศในต่างประเทศแก้ไข

  • ประเทศกัมพูชา ช่อง รอระบุ วันที่ เดือน 2559 (ปลายปี)

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

ช่องวัน: ละครวันพุธ – วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 - 22.00 น.
ก่อนหน้า เพื่อเธอ ถัดไป
เล่ห์รตี Return ขอโทษที่รักเธอ