สร้างโดยบริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
เขียนโดยรมณีย์กร
กำกับโดยกฤษณ์ ศุกระมงคล
แสดงนำมาริโอ้ เมาเร่อ
ณฐพร เตมีรักษ์
ดนตรีเปิดเพราะฉะนั้น - ซีล
ดนตรีปิดเพียงในใจ - บอย พีซเมคเกอร์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
จำนวนตอน15 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างณัฐพงศ์ เหมือนประสิทธิเวช
ความยาวตอน2 ชั่วโมง 30 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
การออกอากาศแรก9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554
[เพลิงทระนง ThaiTV3.com เว็บไซต์]
เรต

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

นักแสดง รับบท
มาริโอ้ เมาเร่อ เพลิงฤทธิ์ (เพลิง)
ณฐพร เตมีรักษ์ ชลลดา (น้ำฝน)
วีรดนย์ หวังเจริญพร ชนนท์
ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ สิตา
ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ อาณัติ
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล นิรุต
กรุณพล เทียนสุวรรณ ไพโรจน์
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช คุณหญิงทองตรา
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ ผ่องแผ้ว
โชติกา วงศ์วิลาศ นาฎนรี
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ บุษกล
ภัณฑิลา ฟูกลิ่น หลิน
สุปราณี เจริญผล แม้นมาศ
นภาพร หงสกุล สำอาง
นักแสดงรับเชิญ
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี พิภัช
ศานติ สันติเวชชกุล เถ้าแก่เฮง

รายการอ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข