เพลงชาติไครเมีย

เพลงชาติไครเมีย ( ตาตาร์ไครเมีย: Къырым Гимни; Qırım Gimni  ; ยูเครน: Гімн Криму  ; รัสเซีย: Гимн Крыма ) เป็น เพลงชาติอย่างเป็นทางการของ คาบสมุทรไครเมีย เพลงชาตินี้ประพันธ์โดย Alemdar Karamanov และทำนองประพันธ์โดย Olga Golubeva

Гимн Крыма

เพลงชาติของ Crimea
ชื่ออื่นНивы и горы твои волшебны, Родина
English: Your fields and mountains are enchanting, o Motherland
เนื้อร้องOlga Golubeva
ทำนองAlemdar Karamanov
รับไปใช้2000

เพลงนี้ถูกนำมาใช้หลังจากการประกวดที่จัดขึ้นโดย Verkhovna Rada จาก ( รัฐสภา ) ไครเมีย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 มันถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2000

เพลงนี้ถูกใช้งานโดยทั้ง สาธารณรัฐไครเมีย (สหพันธรัฐรัสเซีย ) และ สาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียของยูเครน

เนื้อเพลง

แก้

เนื้อเพลงภาษายูเครน

แก้
แปลภาษายูเครน [1] การทับศัพท์ภาษาละติน

Ниви і гори твої чарівні, Батьківщино,
Сонце і море твої цілющі, Батьківщино.
Цю землю ми збережімо
І онукам залишімо квітучий, як сад, Крим,
Квітучий, як сад, Крим!

Зорі волі тебе зігріли, Батьківщино,
Брати-народи тебе оспівали, Батьківщино.
Цю землю ми збережімо
І разом, кримчани, прославімо в століттях Крим,
Прославімо в століттях Крим!

Слався, Криме!

Nyvy i gory tvoji čarivni, Baťkivščyno,
Sonce i more tvoji ciľušči, Baťkivščyno.
Ću zemľu my zberežimo
I onukam zalyšimo kvitučyj, jak sad, Krym,
Kvitučyj, jak sad, Krym!

Zori voli tebe zigrily, Baťkivščyno,
Braty-narody tebe ospivaly, Baťkivščyno.
Ću zemľu my zberežimo
I razom, krymchany, proslavimo v stolitťah Krym,
Proslavimo v stolitťah Krym!

Slavśa, Kryme!

เนื้อเพลงภาษารัสเซีย

แก้
รัสเซีย [2] การทับศัพท์ภาษาละติน

Нивы и горы твои волшебны, Родина,
Солнце и море твои целебны, Родина.
Эту землю мы сохраним
И внукам оставим цветущий, как сад, Крым,
Цветущий, как сад, Крым!

Зори свободы тебя согрели, Родина,
Братья-народы тебя воспели, Родина.
Эту землю мы сохраним
И вместе, крымчане, прославим в веках Крым,
Прославим в веках Крым!

Славься, Крым!

Nivy i gory tvoi volshebny, Rodina,
Solntse i more tvoi tselebny, Rodina.
Etu zemlyu my sokhranim
I vnukam ostavim cvetushchiĭ, kak sad, Krym,
Cvetushchiĭ, kak sad, Krym!

Zori svobody tebja sogreli, Rodina,
Brat'ya-narody tebya vospeli, Rodina.
Etu zemlyu my sokhranim
I vmeste, krymchane, proslavim v vekakh Krym,
Proslavim v vekakh Krym!

Slav'sya, Krym!

เนื้อเพลงภาษาตาตาร์ไครเมีย

แก้
ซีริลลิก ละติน
Сенинъ тарлаларынъ ве дагъларынъ тюркюлидир, Ватан,

Сенинъ кюнешинъ ве денъизинъ шифалыдыр, Ватан.

Бу топракъны биз тутарыз

Ве торунларгъа джыярыз багъча киби чичек ачгъан Къырымы,

Багъча киби чичек ачгъан Къырымы!


Азатлыкъ тирлери сени иситты, Ватан,

Къардаш халкълар сени дедилер, Ватан.

Бу топракъны биз тутарыз

Ве бир йерде, къырымлылар, сени макътарыз юзйылларда, Къырым,

Макътарыз юзйылларда Къырымы!Мешур ол, Къырым!

Seniñ tarlalarıñ ve dağlarıñ türkülidir, Vatan,

Seniñ küneşiñ ve deñiziñ şifalıdır, Vatan.

Bu topraqnı biz tutarız

Ve torunlarğa cıyarız bağça kibi çiçek açğan Qırımı,

Bağça kibi çiçek açğan Qırımı!


Azatlıq tirleri seni isittı, Vatan,

Qardaş halqlar seni dediler, Vatan.

Bu topraqnı biz tutarız

Ve bir yerde, qırımlılar, seni maqtarız yüzyıllarda, Qırım,

Maqtarız yüzyıllarda Qırımı!


Meşur ol, Qırım!

แปลภาษาไทย

แก้
โอ ปิตุภูมิ ทุ่งน่าอัศจรร์และภูเขาของเจ้า

โอ ปิตุภูมิ ดวงอาทิตย์และทะเลที่ดีต่อเจ้า

เราอนุรักษ์ดินแดนไว้ที่นี้

และจะปล่อยให้หลาน ๆ ดอกไม้กำลังเบ่งบานเหมือนสวนไครเมีย

ดอกไม้กำลังเบ่งบานเหมือนสวนไครเมีย!


รุ่งอรุณแห่งเสรีภาพทำให้เจ้าอบอุ่น

พี่น้องชนชาติทั้งหลายต่างก็ให้เกียรติเจ้า

เราอนุรักษ์ดินแดนไว้ที่นี้

พวกเราจะสดุดีไครเมียในหลายศตวรรษด้วยกัน

สดุดีแหลมไครเมียในหายศตวรรษ!


ไครเมีย เจริญรุ่งเรือง!

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.pisni.org.ua/songs/6354454.html
  2. Verkhovna Rada of Crimea resolution 1461-2/2000 of 18 October 2000; rada.crimea.ua Error in Webarchive template: Empty url.