เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

"เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน" (อาเซอร์ไบจาน: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni) หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ "อาเซอร์ไบจานมาร์ชือ" (อาเซอร์ไบจาน: Azərbaycan marşı, ออกเสียง [ɑːzæɾbɑjˈdʒɑn mɑɾˈʃɯ]; "มาร์ชอาเซอร์ไบจาน") เป็นเพลงชาติของอาร์เซอร์ไบจานซึ่งเริ่มใช้ตามประกาศว่าด้วยเพลงชาติในปี พ.ศ. 2535 ประพันธ์เนื้อร้องโดยกวีชื่อ อาห์เหม็ด ยาวาด (Ahmed Javad) ทำนองโดย อูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ (Uzeyir Hajibeyov) นักดนตรีชาวอาเซอร์ไบจาน[1]

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
คำแปล: เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg
สกอร์ดนตรีเพลงชาติอาเซอร์ไบจาน

เพลงชาติของอาเซอร์ไบจาน
ชื่ออื่นAzərbaycan marşı
เนื้อร้องอาห์เหม็ด ยาวาด
ทำนองอูเซเยียร์ ฮัจยีบียอบ
รับไปใช้พ.ศ. 2463 (ประกาศใช้อีกครั้ง พ.ศ. 2535)
ตัวอย่างเสียง
เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน (ขับร้อง)

ประวัติแก้ไข

การประกาศเอกราชแก้ไข

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1992, ผู้นำรัฐบาลของขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชอาเซอร์ไบจาน ได้มีการขับร้องเพลงชาติ. ต่อมารัฐสภาแห่งชาติ (Milli Mejlis) การประกาศตรารัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1992.[2]

การใช้แก้ไข

Law of the Republic of Azerbaijan on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 • To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan:
 • To approve "Azerbaijan March" composed by Uzeyir Hajibeyov and lyrics by Ahmed Javad as the National Anthem of the Republic of Azerbaijan


Law of the Republic of Azerbaijan: On the approval of the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan

Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan decrees:

 1. To approve the Regulations on the National Anthem of the Republic of Azerbaijan (attached).
 2. Regulations on the National Anthem of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic approved by the Decree of Azerbaijan SSR Supreme Soviet Presidium dated of 12 September 1984 (Information of the Azerbaijan SSR Supreme Soviet, 1984, No 17, article 152) shall be considered as invalid.
 3. This Law shall become effective from the day of its signing.

Milli Mejlis,[3] dated 2 March 1993

เนื้อร้องแก้ไข

ภาษาอาเซอร์ไบจานแก้ไข

เนื้อเพลงทางการของอาเซอร์ไบจัน[4][5] การถอดแบบ IPA[a] การแปลตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ[6] การแปลบทกวีภาษาอังกฤษให้ร้องได้[7]

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!

[ɑ̝.z̪æ̞ɾ.bɑ̝j.ˈd͡ʒɑ̝n | ɑ̝.z̪æ̞ɾ.bɑ̝j.ˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[ej gæ̞h.ɾæ̞.ˈmɑ̝n œ̞v.ɫɑ̝.ˈd̪ɯ̞n ʃɑ̝n.ˈɫɯ̞ væ̞.t̪æ̞.ˈni ‖]
[s̪æ̞n.ˈd̪æ̞n œ̞t̪.ˈɾy d͡ʒɑ̝n veɾ.mæ̞.ˈjæ̞ d͡ʒym.ˈlæ̞ hɑ̝.z̪ɯ̞.ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[s̪æ̞n.ˈd̪æ̞n œ̞t̪.ˈɾy gɑ̝n t̪œ̞c.mæ̞.ˈjæ̞ d͡ʒym.ˈlæ̞ gɑ̝.d̪i.ˈɾiz̪ ‖]
[yt͡ʃ.ɾæ̞ɲɟ.ˈli bɑ̝j.ɾɑ̝.ɣɯ̞n.ˈɫɑ̝ mæ̞.ˈs̪ut̪ jɑ̝.ˈʃɑ̝ ‖]
[yt͡ʃ.ɾæ̞ɲɟ.ˈli bɑ̝j.ɾɑ̝.ɣɯ̞n.ˈɫɑ̝ mæ̞.ˈs̪ut̪ jɑ̝.ˈʃɑ̝ ‖]

[min.læ̞ɾ.ˈlæ̞ d͡ʒɑ̝ŋ‿guɾ.ˈbɑ̝n o̞ɫ.ˈd̪u |]
[s̪i.ˈnæ̞n hæ̞ɾ.ˈbæ̞ mej.ˈd̪ɑ̝n o̞ɫ.ˈd̪u ‖]
[hy.gu.gun.ˈd̪ɑ̝ɲ‿ce.ˈt͡ʃæ̞n æ̞s̪.ˈgæ̞ɾ |]
[hæ̞.ˈɾæ̞ biɾ gæ̞h.ɾæ̞.ˈmɑ̝n o̞ɫ.ˈd̪u ‖]

[s̪æ̞n o̞.ɫɑ̝.ˈs̪ɑ̝ɲ‿ɟy.lys̪.ˈt̪ɑ̝n |]
[s̪æ̞.ˈnæ̞ hæ̞ɾ ɑ̝n d͡ʒɑ̝ŋ‿guɾ.ˈbɑ̝n ‖]
[s̪æ̞.ˈnæ̞ mim‿biɾ mæ̞.hæ̞b.ˈbæ̞t̪]
[s̪i.næ̞m.ˈd̪æ̞ t̪ut̪.ˈmuʃ mæ̞.ˈcɑ̝n ‖]

[nɑ̝.mu.s̪u.ˈnu hifz̪ et̪.mæ̞.ˈjæ̞ |]
[bɑ̝j.ɾɑ̝.ɣɯ̞.ˈnɯ̞ jyç.s̪æ̞lt̪.mæ̞.ˈjæ̞]
[nɑ̝.mu.s̪u.ˈnu hifz̪ et̪.mæ̞.ˈjæ̞ |]
[d͡ʒym.ˈlæ̞ ɟæ̞nd͡ʒ.ˈlæ̞ɾ myʃ.t̪ɑ̝g.ˈd̪ɯ̞ɾ ‖]
[ʃɑ̝n.ˈɫɯ̞ væ̞.ˈt̪æ̞n | ʃɑ̝n.ˈɫɯ̞ væ̞.ˈt̪æ̞n ‖]
[ɑ̝.z̪æ̞ɾ.bɑ̝j.ˈd͡ʒɑ̝n | ɑ̝.z̪æ̞ɾ.bɑ̝j.ˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[ɑ̝.z̪æ̞ɾ.bɑ̝j.ˈd͡ʒɑ̝n | ɑ̝.z̪æ̞ɾ.bɑ̝j.ˈd͡ʒɑ̝n ‖]

Azerbaijan! Azerbaijan!
Oh you glorious fatherland of the brave child!
We are all together ready to give our lives for you!
We are all together strong to sacrifice our blood for you!
Live blessed with your three-coloured flag!
Live blessed with your three-coloured flag!
 
Thousands of lives were sacrificed,
Your chest was an arena for battles!
Soldiers gave their life for you!
All of them became heroes!
 
You shall be a garden full of roses,
Every moment our life can be sacrificed for you!
For you one-thousand-one carresses
are constant in my chest!
 
Guard your honor,
To held up high your flag,
Guard your honor,
The whole youth is enthused!
Honorable fatherland! Honorable fatherland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!

Azerbaijan! Azerbaijan!
O triumphant fatherland of sons of heroes!
We are all ready to bestow our lives on thee!
We are fain to shed our very own blood for thee!
With the banner of three colors blessed be thou!
With the banner of three colors blessed be thou!
 
Thousands of lives were sacrificed,
Thy soul a battlefield became,
Of every soldier devoted,
Each one of them heroes became!
 
Blossom like a rose garden,
My life ever sworn to thee,
A thousand one loves for thee,
In my heart rooted deeply!
 
To stand on guard for thine honour,
Bearing aloft thy sacred flag;
To stand on guard for thine honour,
Eager be every youthful heir!
Glorious Homeland! Glorious Homeland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!

คำแปลแก้ไข

อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
แผ่นดินอันรุ่งเรืองแห่งลูกหลานผู้หาญกล้า !
เราพร้อมมอบจิตวิญญาณให้แก่ท่าน !
เราพร้อมจะหลั่งเลือดเพื่อท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
จงมีชีวิตที่เป็นสุขภายใต้ร่มธงไตรรงค์ของท่าน !
ดวงใจนับพันพร้อมยอมพลีให้
เมื่ออาณาเขตของท่านได้กลายเป็นสมรภูมิ !
เหล่านักรบผู้ยอมสละซึ่งชีพตน
แต่ละคนจักเป็นวีรชน !
ขอให้เธอจงเป็นสวนอันอุดมสมบูรณ์
ชีวิตเราจะขอพลีเพื่อท่านทุกเวลา !
ความเป็นที่รักจากใจจริงของเรา
ความเป็นที่รักอันมากมายล้นล้วนสถิตในใจเรา !
จงพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
จงชูธงแห่งท่านไว้ !
และพิทักษ์ศักดิ์ศรีของท่านไว้
คือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเหล่ายุวชน !
ประเทศจงเจริญ ! ประเทศจงเจริญ !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
อาเซอร์ไบจาน ! อาเซอร์ไบจาน !
 
แสตมป์เพลงชาติสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ค.ศ. 2011

เรียบเรียงดนตรีใหม่แก้ไข

ฟิลลิปส์ เชปปาร์ด ได้เรียบเรียงดนตรีใหม่ เพลงชาติสำหรับใช้ในพิธีมอบเรียญรางวัล ของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 และ พาราลิมปิกฤดูร้อน 2012 บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งกรุงลอนดอน[8]

สื่อแก้ไข

ฉบับบรรเลง

ดูเพิ่มแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-10-28. สืบค้นเมื่อ 2008-11-24.
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ mfa.gov.az
 3. "Regulations on the national anthem of the republic of Azerbaijan". สืบค้นเมื่อ 14 August 2014.
 4. "142 - Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında". www.e-qanun.az. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 5. "Azərbaycan Respublikasinin dövlət himni". Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti yaninda Kütləvi Informasiya Vasitələrinin Inkişafina Dövlət Dəstəyi Fondu. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 December 2017. สืบค้นเมื่อ 2017-11-25.
 6. https://lyricstranslate.com/en/az%C9%99rbaycan-mar%C5%9F%C4%B1-azerbaijan-national-anthem.html
 7. "National Anthems & Patriotic Songs - Azerbaijani National Anthem - Azərbaycan Marşı lyrics + English translation (Version #3)".
 8. "London Philharmonic Orchestra & Philip Sheppard Azerbaijan: Azerbaijan Marsi". doremi.lv. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 August 2014. สืบค้นเมื่อ 14 August 2014.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศอาร์เซอร์ไบจาน