เพดานพัด (อังกฤษ: Fan vault) เป็นเพดานที่ใช้ในสถาปัตยกรรมกอธิคเพอร์เพ็นดิคิวลาร์ ซึ่งเป็นสมัยหนึ่งของสถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษซึ่งสันของเพดานแยกออกไปเป็นแฉกคล้ายรูปพัด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีเฉพาะในอังกฤษ

เพดานพัดในระเบียงคดที่มหาวิหารกลอสเตอร์ อังกฤษทำจากหินที่พบในท้องถิ่นเดิมสร้างเมื่อค.ศ. 1608
เพดานพัดที่มหาวิหารบาธ อังกฤษทำจากหินที่พบในท้องถิ่นเดิมสร้างเมื่อค.ศ. 1608 และบูรณะเมื่อราวค.ศ. 1860 ระหว่างสมัยวิคตอเรีย

เพดานพัดพบครั้งแรกเมื่อประมาณปีค.ศ. 1351[1]ซึ่งจะเห็นได้จากทางเดินด้านใต้ของระเบียงคดที่มหาวิหารกลอสเตอร์[2]ที่สร้างโดยทอมัสแห่งเคมบริดจ์ (Thomas of Cambridge) ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 สิ่งก่อสร้างนี้เป็นที่รู้จักกันว่าแอบบีกลอสเตอร์ (Abbey Church at Gloucester) งานที่แสดงลักษณะของเพดานพัดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งคือเพดานเหนือบันไดที่มหาวิหารออกซฟอร์ด และเพดานพัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ชาเปลคิงส์คอลเลจที่ เคมบริดจ์

ที่มาแก้ไข

การสร้างเพดานพัดเริ่มขึ้นที่มหาวิหารกลอสเตอร์เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 ภายในทางเดินด้านตะวันออกของระเบียงคด[3] ตัวอย่างอื่นๆ ก็พบในเมืองกลอสเตอร์ซึ่งแสดงว่าช่างหินในบริเวณนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างเพดานแบบนี้

ตัวอย่างงานเพดานพัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Brittania: Architecture of Gloucester Cathedral (บริทาเนีย: สถาปัตยกรรมของมหาวิหารกลอสเตอร์)
  2. Pevsner Architectural Guides fan vault design (สถาปัตยกรรมการออกแบบเพดานพัดโดยเพฟเนอร์)
  3. David Verey, Gloucestershire, Yale University Press, New Haven, connecticut, USA (1976) (มณฑลกลอสเตอร์ โดย เดวิด เวเรย์)
  4. Art and Architecture fan vault example from Henry VII Lady Chapel (ศิลปะและสถาปัตยกรรม: ตัวอย่างสถาปัตยกรรมเพดานพัดในLady Chapel ของพระเจ้าเฮนรีที่ 7)

ข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไข