เปอร์เซีย (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เปอร์เซีย อาจหมายถึง

นอกจากนี้พันธุ์แมว

และสถานที่อื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา สะกด Persia