เปิดเมนูหลัก

เปลือกโลกภาคพื้นทวีป คือส่วนที่มีแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีแผ่นทวีปอเมริกา แผ่นแอฟริกา [(แผ่นยูเรเซีย)]และแผ่นออสเตรเลียและจะเคลื่อนตัวอยู่เรื่อยๆ อาจจะมีแผ่นทวีปเชื่อมต่อกันหรือแตกจากแผ่นเดิมในอนาคต ซึ่งแผ่นทวีปที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แยกออกมาอย่างเด็ดขาดจากมหาทวีปแพนเจียตามทฤษฎีกฎการเลื่อนไหลของทวีป โดยอัลเฟรด เวเจเนอร์ โดยอ้างจากรอยต่อที่เข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะ