พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 -13 ธันวาคม พ.ศ. 2558) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา

พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (86 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2472[1] จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พันตำรวจโทเปรม รุจิเรช เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สิริอายุรวม 86 ปี[2]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยรับราชการตำรวจ ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งเพียงครั้งเดียว

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พันตำรวจโทเปรม รุจิเรข ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาสมัยเดียว คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคกิจสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข