บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เบรเกนซ์ (เยอรมัน: Bregenz) เป็นเมืองหลวงของรัฐโฟราร์ลแบร์ก รัฐทางตะวันตกสุดของประเทศออสเตรีย เมืองตั้งอยู่ปลายสุดด้านตะวันออกของทะเลสาบคอนสตันซ์ ทะเลสาบน้ำบริสุทธิ์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของยุโรปกลาง

เบรเกนซ์