เบญจรงค์ห้าสี เป็นนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้วถึง 2 ครั้ง ด้วยกัน

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 ผลิตโดยบริษัท เมคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด บทโทรทัศน์โดย นกยูง กำกับการแสดงโดย อดุลย์ ดุลยรัตน์ นำแสดงโดย เดือนเต็ม สาลิตุล, มยุรา เศวตศิลา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, อลิษา ขจรไชยกุล ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ครั้งที่สองปี พ.ศ. 2539 ผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด บทโทรทัศน์โดย ลุลินารถ กำกับการแสดงโดย มานพ สัมมาบัติ นำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, ชฎาพร รัตนากร, ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์, ชฎาธิรัฏฐ์ เลิศทวีสิน โดยเริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 4 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ทาง ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

นักแสดงนำแก้ไข

ปี พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2539
ออกอากาศทาง ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้ผลิต เมคเกอร์ กรุ๊ป ดาราวิดีโอ
บทโทรทัศน์ นกยูง ลุลินารถ
ผู้กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์ มานพ สัมมาบัติ
มนสินี (ยาย) เดือนเต็ม สาลิตุล จินตหรา สุขพัฒน์
วาตี (เจ็ท) มยุรา เศวตศิลา สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์
ช้องนาง ดวงใจ หทัยกาญจน์ ชฎาพร รัตนากร
ปาริมา อุทุมพร ศิลาพันธ์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
พวงแสด อลิษา ขจรไชยกุล ชฎาธิรัฏฐ์ เลิศทวีสิน
กล้า รัฐธรรมนูญ ศรีฤกษ์
พายัพ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
ณัฐการ ชลิต เฟื่องอารมย์ ขจรศักดิ์ รัตนนิสัย
นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร
เมธ์วดี (เม้ย) จริยา สรณคม นุศรา ประวันณา
สมภพ เบญจาธิกุล
อภิชาติ หาลำเจียก
ระพีพัฒน์ นพพล โกมารชุน ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ชนายุ ธงไชย แมคอินไตย์ -
วีรยุทธ รสโอชา
อัคนี สุธี ศิริเจริญ
ครูหอม บุญโทน คนหนุ่ม
ปัญจะ เป็นหนึ่ง ไชยชิต
ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา
สีดา พัวพิมล
บูรพา อนิรุทธิ์ เถรว่อง
สุริยัน ปฏิพัทธ์
สักกรินทร์ ปุญญฤทธิ์
สมพล กงสุวรรณ
โฉมฉาย ฉัตรวิไล
จุรี โอศิริ
สุทธิจิตร วีรเดชกำแหง
มีศักดิ์ นาครัตน์
นฤพนต์ ดุริยพันธ์
ยิ่งใหญ่ อายะนันทน์
มาเรีย เกตุเลขา
เนตรชนก รังควร
นพรัตน์ ช่างสุวรรณ
สมทบ ธรรมกุล
เสรีรัตน์ ธรรมปรีดานันท์
ดวงชีวัน โกมลเสน
เสาวนีย์ เจิมงามพริ้ง
นักแสดงรับเชิญ
กำธร สุวรรณปิยะศิริ
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
ปทุมวดี โสภาพรรณ
อรสา พรหมประทาน
พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา
พูนสวัสดิ์ ธีมากร
สมจินต์ ธรรมทัต
เพื่อน รัญญา ศิยานนท์
ด.ญ.แป้ง ด.ญ.ยศสินี ณ นคร

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันศุกร์ - อาทิตย์ 20:30 - 22:30
ก่อนหน้า เบญจรงค์ห้าสี ถัดไป
ด้วยแรงอธิษฐาน รัตนโกสินทร์