เบชวานาแลนด์ (อังกฤษ: Bechuanaland) เป็นรัฐในอารักขาของสหราชอาณาจักรในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2428 ในแอฟริกาใต้ ปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศบอตสวานาเมื่อได้รับเอกราชในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2509

แผนที่เบชวานาแลนด์