เนลฟินาเวียร์ (อังกฤษ: Nelfinavir)

เนลฟินาเวียร์
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
สารานุกรมเภสัชกรรม