เทอร์โบ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เทอร์โบ เป็นคำย่อมาจาก เทอร์โบชาร์จเจอร์ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สันดาปภายใน นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง: