เปิดเมนูหลัก
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เทศมณฑลบุสเครุด (Buskerud) เป็นเทศมณฑลในประเทศนอร์เวย์ อยู่ติดกับอาแคร์สหุส ออสโล ออปป์ลันด์ ซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน ฮอร์ดาลันด์ เทเลมาร์ก และ เวสต์ฟอลด์ ที่ตั้งเขตการปกครองอยู่ที่เมืองดรัมเมน

เทศมณฑลบุสเครุด

Buskerud county
Buskerud fylke
เทศมณฑล
ตราราชการของเทศมณฑลบุสเครุด
ตราอาร์ม
Map of Norway with Buskerud highlighted
Map of Norway with Buskerud highlighted
ประเทศธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์
เว็บไซต์http://www.bfk.no