เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงหิน เฉพาะหมู่ที่ 4–8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1–3 (นอกเขตเทศบาลตำบลบางม่วง)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน
ถนนกาญจนาภิเษกในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
ถนนกาญจนาภิเษกในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
แผนที่
ทต.เสาธงหินตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
ทต.เสาธงหิน
ทต.เสาธงหิน
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
พิกัด: 13°52′43.6″N 100°23′40.0″E / 13.878778°N 100.394444°E / 13.878778; 100.394444
ประเทศ ไทย
จังหวัดนนทบุรี
อำเภอบางใหญ่
จัดตั้ง • 2 มีนาคม 2538 (อบต.เสาธงหิน)[1]
 • 12 กันยายน 2554 (ทต.เสาธงหิน)[2]
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด10.5 ตร.กม. (4.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[3]
 • ทั้งหมด39,574 คน
 • ความหนาแน่น3,768.95 คน/ตร.กม. (9,761.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05120303
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์www.sth.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้เสด็จกรีธาทัพเพื่อที่จะทำการกู้ชาติจากข้าศึก ได้เสด็จนำทัพผ่านวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่น จึงรับสั่งให้หยุดทัพพักพลรบ ณ ที่วัดสักแห่งนี้เพื่อพักเอาแรงและรวบรวมกำลังพลจากที่ต่าง ๆ เพื่อออกรบ ไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้ใดย่อมมีธงชัยประจำทัพหรือธงประจำตัวของแม่ทัพคนนั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ตำบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มากองสุมทับและล้อมรอบเสาธงไว้มิให้ล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นปีที่กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่ กำนันคนแรกชื่อ ขุนละออ นิราศพาน และตั้งเป็นชื่อ ตำบลเสาธงหิน ในที่สุด

ในสภาพปัจจุบัน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่อยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และถนนกาญจนาภิเษก จึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน โดยย้ายจากที่ทำการเดิม บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 9/6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

เขตเทศบาลตำบลเสาธงหินตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากร

แก้

อาชีพหลักของประชากรในถิ่นนี้คือ เกษตรกรรม เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชนในท้องที่ข้างเคียง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

นอกจากประชากรที่มีข้อมูลตามทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหินแล้ว ยังมีประชากรแฝง (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอื่น) ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

การคมนาคม

แก้

สาธารณูปโภค

แก้
 • ไฟฟ้า อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
 • ประปา อยู่ในเขตการประปานครหลวง สาขาบางใหญ่
 • โทรศัพท์ อยู่ในเขตองค์การโทรศัพท์ เขตบางบัวทอง
 • การแพทย์ มีโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน
 • ไปรษณีย์ ดำเนินการโดยที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
 • โรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒

สถานที่สำคัญ

แก้
 
เซ็นทรัล เวสต์เกต
 • อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่
 • ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
 • ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่
 • เซ็นทรัล เวสต์เกต

รถโดยสารประจำทาง

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 6 ง): 1–63. 3 มีนาคม 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2021-01-11.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลตำบลเสาธงหิน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 156 ง): 5. 23 ธันวาคม 2554.
 3. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสาธงหิน". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 9 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้