เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงหิน เฉพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3 (นอกเขตเทศบาลตำบลบางม่วง)

เทศบาลตำบลเสาธงหิน
คำขวัญ: เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′43.8″N 100°23′39.7″E / 13.878833°N 100.394361°E / 13.878833; 100.394361
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด9.5 ตร.กม. (3.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด38,475 คน
 • ความหนาแน่น4,050.00 คน/ตร.กม. (10,489.5 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์0 2150 2555
เว็บไซต์www.sth.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้เสด็จกรีธาทัพเพื่อที่จะทำการกู้ชาติจากข้าศึก ได้เสด็จนำทัพผ่านวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่น จึงรับสั่งให้หยุดทัพพักพลรบ ณ ที่วัดสักแห่งนี้เพื่อพักเอาแรงและรวบรวมกำลังพลจากที่ต่าง ๆ เพื่อออกรบ ไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้ใดย่อมมีธงชัยประจำทัพหรือธงประจำตัวของแม่ทัพคนนั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ตำบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มากองสุมทับและล้อมรอบเสาธงไว้มิให้ล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นปีที่กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่ กำนันคนแรกชื่อ ขุนละออ นิราศพาน และตั้งเป็นชื่อ ตำบลเสาธงหิน ในที่สุด

ในสภาพปัจจุบัน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่อยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และถนนกาญจนาภิเษก จึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหินปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99/99 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน โดยย้ายจากที่ทำการเดิม บ้านเลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 9/6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เขตเทศบาลตำบลเสาธงหินตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากรแก้ไข

อาชีพหลักของประชากรในถิ่นนี้คือ เกษตรกรรม เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชนในท้องที่ข้างเคียง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

นอกจากประชากรที่มีข้อมูลตามทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหินแล้ว ยังมีประชากรแฝง (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอื่น) ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

การคมนาคมแก้ไข

สาธารณูปโภคแก้ไข

 • ไฟฟ้า อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
 • ประปา อยู่ในเขตการประปานครหลวง สาขาบางใหญ่
 • โทรศัพท์ อยู่ในเขตองค์การโทรศัพท์ เขตบางบัวทอง
 • การแพทย์ มีโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน
 • ไปรษณีย์ ดำเนินการโดยที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

สถานที่สำคัญแก้ไข

 • อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่
 • ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่

รถโดยสารประจำทางแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′42″N 100°24′13″E / 13.878227°N 100.403660°E / 13.878227; 100.403660