เทศบาลตำบลอุ้มผาง

เทศบาลตำบลในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประเทศไทย

อุ้มผาง เป็นเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 ของตำบลอุ้มผาง ในอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลอุ้มผางที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2499[2] แล้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542[3] ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เขตเทศบาลมีประชากร 4,619 คน[4] และเป็นเขตเทศบาลในจังหวัดตากที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด เป็นเทศบาลตำบลที่มีพื้นที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย และเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในจังหวัดตาก

เทศบาลตำบลอุ้มผาง
ด้านเหนือของเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง บริเวณสะพานข้ามลำห้วยมูเล่อ (ใช้ลำห้วยเป็นเขตของเทศบาล)
ด้านเหนือของเขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง บริเวณสะพานข้ามลำห้วยมูเล่อ (ใช้ลำห้วยเป็นเขตของเทศบาล)
ทต.อุ้มผางตั้งอยู่ในจังหวัดตาก
ทต.อุ้มผาง
ทต.อุ้มผาง
พิกัด: 16°01′04.8″N 98°51′54.7″E / 16.018000°N 98.865194°E / 16.018000; 98.865194พิกัดภูมิศาสตร์: 16°01′04.8″N 98°51′54.7″E / 16.018000°N 98.865194°E / 16.018000; 98.865194
ประเทศ ไทย
จังหวัดตาก
อำเภออุ้มผาง
จัดตั้ง • 28 ธันวาคม 2499 (สุขาภิบาลอุ้มผาง)
 • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.อุ้มผาง)
พื้นที่
 • ทั้งหมด0.537 ตร.กม. (0.207 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (เดือนมกราคม 2567)[1]
 • ทั้งหมด4,619 คน
 • ความหนาแน่น8,601.48 คน/ตร.กม. (22,277.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05630801
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
เว็บไซต์www.umphang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พื้นที่เทศบาลตำบลอยู่บริเวณเขตศูนย์ราชการต่าง ๆ ในอำเภออุ้มผาง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตากประมาณ 247 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 741 กิโลเมตรโดยเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 จนถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไปอำเภอแม่สอดระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าสู่ตัวอำเภอแม่สอด เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 ไปจนถึงอำเภออุ้มผางระยะทาง 164 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 0.537 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 336 ไร่ ด้านทิศใต้ของเขตเทศบาลมีลำห้วยอุ้มผาง และลำห้วยนาไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำสำคัญ

อ้างอิง แก้

  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พ.ศ. 2565 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลอุ้มผาง กิ่งอำเภออุ้มผาง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (10 ง): (ฉบับพิเศษ) 20-21. วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2500
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
  4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2566. สืบค้น 24 มกราคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้