เทศบาลตำบลหนองหาร

เทศบาลตำบลในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหนองหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหาร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้) เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

เทศบาลตำบลหนองหาร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหนองหาร
ตรา
คำขวัญ: 
สมเด็จย่าคุ้มเกล้า ร่มเงาประเพณีล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันทราย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีสุพิศ เถียรทิม
พื้นที่
 • ทั้งหมด28.28 ตร.กม. (10.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด4,332 คน
 • ความหนาแน่น153.18 คน/ตร.กม. (396.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05501412
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหาร เลขที่ 399 หมู่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์053-106-951
โทรสาร053-106-952
เว็บไซต์www.nongharn.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เทศบาลตำบลหนองหาร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลหนองหาร ตามประการกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 17 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

อาณาเขตติดต่อ แก้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลป่าไผ่  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนหมู่บ้าน แก้

มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่บ้าน จำนวนพื้นที่ (ตร.กม)
หมู่ที่ 1 บ้านแม่เตาไห 0.75
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหมื่นน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร 6.21
หมู่ที่ 8 บ้านวิเวก 2.25
หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ 9.30
หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา 9.77
รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 28.28

อ้างอิง แก้