เทศบาลตำบลศรีนคร

เทศบาลตำบลในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย

เทศบาลตำบลศรีนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

เทศบาลตำบลศรีนคร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลศรีนคร
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุโขทัย
อำเภอศรีนคร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายกฤตภัค ชุนนะวรรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด6 ตร.กม. (2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด7,958 คน
 • ความหนาแน่น1,128.95 คน/ตร.กม. (2,924.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05640801
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีนคร หมู่ที่ 3 ถนนจงพัฒนา ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180
โทรศัพท์0 55 652 715
เว็บไซต์www.sinakhon.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้
  • 8 พฤศจิกายน 2499 ประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นสุขาภิบาลคลองมะพลับ
  • 22 ธันวาคม 2530 เปลี่ยนนามสุขาภิบาลคลองมะพลับ เป็นสุขาภิบาลศรีนคร
  • ปี 2542 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีนคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2542

ภูมิศาสตร์

แก้

การปกครอง

แก้
  1. หมู่ที่ 2 บางส่วน
  2. หมู่ที่ 3 บางส่วน
  3. หมู่ที่ 4
  4. หมู่ที่ 5 บางส่วน
  5. หมู่ที่ 9

การคมนาคม

แก้

อ้างอิง

แก้