ตำบลรังกาใหญ่

ตำบลในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลรังกาใหญ่)

รังกาใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล

ตำบลรังกาใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Rang Ka Yai
ตำบลรังกาใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลรังกาใหญ่
ตำบลรังกาใหญ่
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลรังกาใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลรังกาใหญ่
ตำบลรังกาใหญ่
ตำบลรังกาใหญ่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลรังกาใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลรังกาใหญ่
ตำบลรังกาใหญ่
ตำบลรังกาใหญ่ (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°12′58″N 102°33′16″E / 15.216119°N 102.554514°E / 15.216119; 102.554514
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด74.346 ตร.กม. (28.705 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด14,279 คน
 • ความหนาแน่น190 คน/ตร.กม. (500 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30110
รหัสภูมิศาสตร์301506
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเกียรติภูมิ ศรีจันทร์รัตน์
รหัส อปท.05301502
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 282 หมู่ที่ 13 ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์0 4420 0617
เว็บไซต์www.rungkayai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลรังกาใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอพิมาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิมายประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 70 กิโลเมตร ตำบลรังกาใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 74.346 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,466.25 ไร่

ประวัติ

แก้

ตำบลรังกาใหญ่มีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน เดิมขึ้นกับตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 ได้แยกออกมาเป็นตำบลรังกาใหญ่ โดยมีกำนันพรม กาศก้อง เป็นกำนันคนแรก

วันที่ 19 มกราคม 2539 ได้มีการยกฐานะจากสภาตำบลรังกาใหญ่ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลรังกาใหญ่ ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลรังกาใหญ่

หมู่บ้าน

แก้

ตำบลรังกาใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา
 • หมู่ที่ 2 บ้านฉกาจ
 • หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค
 • หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่
 • หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน
 • หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองโสมง
 • หมู่ที่ 9 บ้านพุทรา
 • หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง
 • หมู่ที่ 13 บ้านตะปัน
 • หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา
 • หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี 1
 • หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี
 • หมู่ที่ 17 บ้านหนองคูประชาสรรค์
 • หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา
 • หมู่ที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์
 • หมู่ที่ 20 บ้านหนองไทร

โรงเรียน

แก้
 • โรงเรียนบ้านฉกาจ – ช่องโค
 • โรงเรียนพิมายสามัคคี 1
 • โรงเรียนบ้านพุทรา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๕
 • โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แก้

ในตำบลรังกาใหญ่ มีสถานีอนามัย 2 แห่ง และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมฯ 2 ตำบลรังกาใหญ่

วัด

แก้

ตำบลรังกาใหญ่ มีวัดจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ

 • วัดรังกาใหญ่ (จากเดิมชื่อวัดการเวก)
 • วัดใหม่สามัคคีฉกาจช่องโค
 • วัดบ้านตะปัน
 • วัดบ้านพุทรา
 • วัดนิคมพัฒนาราม
 • วัดใหม่สุนทริการาม (วัดป่าตะปัน)
 • วัดวิปัสสนารังกาใหญ่ (วัดป่ารังกา)

การคมนาคม

แก้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2175 หรือ ถนนสายพิมาย–ชุมพวง

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้