เปิดเมนูหลัก

เทศบาลตำบลบางใหญ่

เทศบาลตำบลในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอ ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ ทางทิศตะวันตกของจังหวัด สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นชนบทอยู่ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่คือบริเวณบางใหญ่ซิตี้ (ชุมชนเมืองรอยต่อระหว่างอำเภอบางใหญ่กับอำเภอบางบัวทอง) แต่ที่จริงแล้วบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลเสาธงหินและเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

เทศบาลตำบลบางใหญ่
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′12″N 100°21′32″E / 13.83667°N 100.35889°E / 13.83667; 100.35889
พื้นที่
 • ทั้งหมด7.23 ตร.กม. (2.79 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด11,331 คน
 • ความหนาแน่น1,567.22 คน/ตร.กม. (4,059.1 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 74 หมู่ที่ 4 ซอยเทศบาลบางใหญ่ 9 (คุ้มทรัพย์) ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์02985 8491-6
โทรสาร0 2985 8498
เว็บไซต์www.bangyai.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2516 สภาพท้องถิ่นย่านบางคูลัดมีสภาพชุมชนที่หนาแน่นพอสมควร ในวันที่ 29 มิถุนายน ของปีนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลบางคูลัด ขึ้นครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นางและตำบลบางใหญ่บริเวณสองฝั่งคลองบางใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า[1] แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 สุขาภิบาลแห่งนี้ก็ถูกยุบลงเนื่องจากไม่สามารถบริหารกิจการต่าง ๆ ของตนเองได้[2]

จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2532 ประชาชนในเขต 3 ตำบล คือ ตำบลบางแม่นาง ตำบลบางใหญ่ และตำบลบ้านใหม่ ได้เข้าชื่อร้องขอให้ทางราชการดำเนินการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นอีกครั้งในย่านบางคูลัด โดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลบางใหญ่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ธันวาคม ของปีนั้น[3]

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล และให้ยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะนั้นเป็นเทศบาลตำบลทั้งหมด เนื่องจากโครงสร้างการปกครองในรูปแบบนี้ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและไม่เหมาะสมที่จะรองรับการกระจายอำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงทำให้สุขาภิบาลบางใหญ่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[4]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

เขตเทศบาลตำบลบางใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด 7.23 ตารางกิโลเมตร[5] ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแม่นาง (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 3, 5-8), ตำบลบางใหญ่ (เฉพาะหมู่ที่ 2 ทั้งหมู่ และบางส่วนของหมู่ที่ 1, 3-6) และตำบลบ้านใหม่ (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1-2, 4) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากรแก้ไข

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่มีประชากรทั้งสิ้น 10,960 คน แยกเป็นชาย 5,292 คน หญิง 5,668 คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1,515.91 คนต่อตารางกิโลเมตร

สังคมและวัฒนธรรมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (109 ง): 2597–2598. 28 สิงหาคม 2516.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบสุขาภิบาลบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (185 ง): 2229. 9 กันยายน 2518.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (19 ง): 1001–1003. 1 กุมภาพันธ์ 2533.
  4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. 24 กุมภาพันธ์ 2542.
  5. ข้อมูลรายชื่อเทศบาล จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′13″N 100°21′33″E / 13.8369°N 100.35906°E / 13.8369; 100.35906