เทศบาลตำบลช่อแฮ

เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ 2 และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ 3 ตำบลป่าแดง รวมทั้งพื้นที่ทั้งหมดของตำบลช่อแฮ ในอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลช่อแฮที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2510[2] แล้วได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542[3] ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 เขตเทศบาลมีประชากรทั้งหมด 8,692 คน โดยแบ่งประชากรเป็นเขตตำบลป่าแดง 2,089 คน และเขตตำบลช่อแฮ 6,603 คน

เทศบาลตำบลช่อแฮ
วัดพระธาตุช่อแฮ
ทต.ช่อแฮตั้งอยู่ในจังหวัดแพร่
ทต.ช่อแฮ
ทต.ช่อแฮ
พิกัด: 18°05′48.8″N 99°51′19.1″E / 18.096889°N 99.855306°E / 18.096889; 99.855306
ประเทศ ไทย
จังหวัดแพร่
อำเภอลอง
จัดตั้ง
  • 26 ธันวาคม 2510 (สุขาภิบาลช่อแฮ)
  • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.ช่อแฮ)
พื้นที่
 • ทั้งหมด174.01 ตร.กม. (67.19 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)[1]
 • ทั้งหมด8,692 คน
 • ความหนาแน่น49.95 คน/ตร.กม. (129.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05540310
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 209 หมู่ที่ 3 ถนนช่อแฮ - นาตอง ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เว็บไซต์www.chohae.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547 กระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภาตำบลช่อแฮ รวมเข้ากับพื้นที่เทศบาลตำบลช่อแฮ[4] เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบรวมสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ทำให้เทศบาลตำบลช่อแฮครอบคลุมพื้นที่ตำบลช่อแฮทั้งหมด

พื้นที่เทศบาลตำบลอยู่บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ประมาณ 10.1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 551 กิโลเมตรตามทางรถยนต์ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 174.01 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น 108,756.25 ไร่ เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล

อ้างอิง

แก้
  1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565[ลิงก์เสีย] โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (125 ง): 3311–3312. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2510
  3. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2023-05-15 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาลตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 102 ง): 13–15. วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2547

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้