เถางูเขียว
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
อันดับ: Asparagales
วงศ์: Orchidaceae
วงศ์ย่อย: Vanilloideae
สกุล: Vanilla
สปีชีส์: V.  aphylla
ชื่อทวินาม
Vanilla aphylla
Blume

เถางูเขียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Vanilla aphylla เป็นกล้วยไม้ในสกุลเอาะลบ หรือสกุลวานิลลา ลำต้นเป็นเถาเลื้อยยาว ทรงกระบอก สีเขียว ใบมีลักษณะเป็นเกล็ดตามข้อ ช่อดอกออกตามข้อ ดอกสีขาวครีม มีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นไม้ท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ในประเทศไทย พบที่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล