เต้าซิ่น หรือ พระภิกษุตูชุน เป็นพระสังฆปรินายกนิกายเซน รูปที่ 4 เกิด ณ ตำบลกวงจี่ เมืองคีจิว แซ่ซีเบ้ บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 14 ปี มรณภาพเมื่ออายุ 72 ปี พร้อมกับมอบเครื่องหมายแห่งธรรมทายาทนิกายเซนให้แก่พระภิกษุฮวางยาน (ฮ่งยิ้มไต้ซือ)

ประวัติแก้ไข

เต้าซิ่นครั้งเป็นสามเณรได้เดินทางไปกราบพระเจ็งฉั่งไต้ซือพระสังฆปรินายกนิกายเซน รูปที่ 3 เพื่อขอเรียนธรรมเพื่อความหลุดพ้น ถวายตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษาธรรมะ ศึกษาพระธรรมอยู่ 9 ปีและได้รับการบวชเป็นพระภิกษุในเวลาต่อมา พระเต้าซิ่นประกาศสัจจะธรรมอยู่ที่ภูเขาพัวเถ้าซัว กิตติคุณแห่งพระเต้าซิ่นยังขจรไปถึงเมืองหลวงของอาณาจักรเป็นปรากฏถึงกับพระเจ้าถังไถ้จงเสด็จมานมัสการและประทานสมณศักดิ์ให้ ว่าเป็น ไต้โจ้วเซี้ยงซือ แห่งแผ่นดิน


อ้างอิงแก้ไข

  • หนังสือธรรมทานชุดศิษย์โง่ไปเรียนเซน ของธีระ วงศ์โพธิ์พระ