เตรตายุค

(เปลี่ยนทางจาก เตรตยุค)

เตรตายุค (อักษรเทวนาครี: त्रेता युग)หรือไตรดายุค คือหนึ่งในช่วงเวลาในสี่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งอธิบายไว้ในคัมภีร์ฮินดู โดยมียุคอื่นอีกได้แก่ สัตยยุค ทวาปรยุค และ กลียุค ซึ่งทั้ง 4 ยุครวมกันเรียกว่ามหายุค มีระยะเวลา ๓,๖๐๐ ปีเทวดา หรือ1,296,000 ปีโลกมนุษย์ ซึ่งถือเป็นยุคเงิน

ลักษณะของเตรตายุค

แก้

ลักษณะผู้คน

แก้

คนจะสูง 14 ศอก มีอายุอยู่ได้ถึง 10,000 ปี

ความสัมพันธ์ผู้คน

แก้

คุณภาพชีวิตนั้น คนจะอยู่ในความดีสามส่วน มีความไม่ดีหนึ่งส่วน

พิธีกรรม

แก้

ไม่มีการประกอบพิธีกรรม มนุษย์ปฏิบัติธรรมเพื่อหวังอานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมนั้น

สภาพภูมิอากาศ

แก้

ดีและเลวในอัตราเดียวกัน