เตมูร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เตมูร์ (Temur) หรือ ตีมูร์ (Timur) ในภาษากลุ่มเตอร์กิกและภาษามองโกเลีย มีความหมายว่า เหล็ก สามารถหมายถึง