เตงกู อินทาน ซาฮารา

เตงกู อินทาน ซาฮารา เป็นรายา ปะไหมสุหรี อากง องค์ที่4 แห่งมาเลเซีย พระองค์แต่งงานกับสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์ พระองค์มีบุตรชื่อสุลต่าน มะห์มุด อัล มักตาฟี บิลลาห์ ชาห์ พระองค์ดำรงตำแหน่งรายา ปะไหมสุหรี อากงเมื่อวันที่21 กันยายน 1965 ถึงวันที่20 กันยายน 1970 พระองค์โปรดการเล่นแบดมินตันและการตกปลา